Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig!

Beskrivning

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 60 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Kemi är ett av institutionens fyra ämnen och bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kemi är ett forskarutbildningsämne med fem inriktningar. Här arbetar cirka 20 personer, med forskning och utbildning. Lärare på kemiämnet undervisar på:

 • Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi
 • Civilingenjör kemiteknik
 • Ämneslärarprogram, gymnasiet, kemi
 • Grundlärarprogram
 • Basår

Antalet studenter som läser kurser inom kemi har ökat de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Inom kemiämnet sker idag ett utvecklingsarbete för ett framtida program på avancerad nivå.

Forskningen i kemi bedrivs inom flera inriktningar. Läs gärna mer här: https://www.kau.se/kemi Karlstads universitet erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling, till exempel inom högskolepedagogik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå. De flesta av kurserna ges som både campus- och distanskurser. De kurser som det främst är aktuellt att undervisa på är kurser i kemi på grundnivå, men det kan även bli aktuellt att undervisa i kemi på kurser inom lärarutbildningen eller på basåret.

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser och andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

Behörighetskrav

Vi söker dig som har avlagt lägst kandidatexamen i kemi eller annat närliggande område.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såväl som genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske. Alla universitetsadjunkter ska ha genomfört sådan utbildning senast efter två års anställning.  

Då undervisningen till största del är på svenska, förutsätts goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Det är vanligt med kurslitteratur på engelska, varför även goda kunskaper i engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

 • Aktuella kunskaper i grundläggande kemi.
 • Dokumenterad erfarenhet från laborativt arbete.
 • Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.

Vid urval bland behöriga sökande fästs vikt vid:

 • Förmåga att kunna reflektera över lärande och pedagogisk verksamhet samt förmåga att kunna göra väl övervägda val utifrån undervisningens förutsättningar och villkor.
 • Det är meriterande med en examen på avancerad nivå.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2020-12/Anställningsordning 201126.pdf

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid, till och med den 31 januari 2023, med möjlighet till förlängning vid behov. Tillträde snarast, senast 15 augusti 2022.

 

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska och engelska är översatta och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.


Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • CV
 • Beskrivning av yrkesmässiga och pedagogiska meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och eventuella rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef
 • Uppgifter om språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress:

Karlstads universitet
HR-avdelningen / Josefin Rönnqvist
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2 juni 2021                                                   

Ange referensnr: REK2022/118

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, senast 15 augusti 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2022/118
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt , 0722221919
 • Jan van Stam, professor/ämnesföreträdare , 0547002479
 • Anna Smedja Bäcklund, universitetslektor, 0761003762
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 0547001404
Publicerat 2022-05-13
Sista ansökningsdag 2022-06-02

Tillbaka till lediga jobb