Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Forskarutbildning vid Karlstads universitet bedrivs i 26 ämnen - företagsekonomi är ett av dem. Den företagsekonomiska forskningen vid Karlstads universitet sker inom flera olika områden. Vi utlyser nu en anställning som doktorand i företagsekonomi med inriktning mot redovisning.

Behörighet och bedömningsgrunder
För grundläggande behörighet krävs högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng eller motsvarande. Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i företagsekonomi har den som inom fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, bedrivit studier om minst 120 högskolepoäng i företagsekonomi. Av studierna på avancerad nivå skall minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå utgöras av företagsekonomi, varav 15 högskolepoäng är ett självständigt arbete. Kraven på studier och självständiga arbeten i företagsekonomi kan ersättas av studier i ett motsvarande ämnesområde eller huvudområde. Vid bedömning av ansökningarna kommer de självständiga arbetena att tillmätas stor betydelse. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Redovisning består av delområdena externredovisning och ekonomistyrning. Eftersom kompetensbehovet är störst inom externredovisning kommer sökande med denna inriktning att prioriteras.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Eftersom doktorandprojektet förutsätter insamling av data på svenska arbetsplatser, värderas också den sökandes förmåga att använda ett skandinaviskt språk. Tillträde snarast. Stationeringsort är Karlstad. Anställningen som doktorand omfattar maximalt fyra år, men förlängning med upp till ett år kan ske om arbetsuppgifterna vid sidan om forskarutbildningen också omfattar annan forskning, utbildning eller administration. Dessa arbetsuppgifter får högst utgöra 20 procent av full arbetstid.

Ansökan
Ansökan skall bestå av:
• Meritförteckning
• Åberopade examensarbeten
• Eventuella andra vetenskapliga texter som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
• Redogörelse för praktiska erfarenheter och anställningar av betydelse
• En kortfattad (1,000 ord) beskrivning av varför sökanden är intresserad av befattningen, samt dennes huvudsakliga intresseområde för avhandlingsarbetet och målsättningar med utbildningen.
Ansökan sker elektroniskt och bilagor laddas upp.


Anställningsform Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2011/37
Kontakt
  • Berndt Andersson, Prefekt, 054-700 13 58
  • Sven Siverbo, Professor, 054-700 10 00
Facklig företrädare
  • Barbro Berglund, OFR, 054-700 10 00
  • Thomas Wennstam, SACO, 054-700 10 00 (växel)
Publicerat 2011-03-22
Sista ansökningsdag 2011-04-12

Tillbaka till lediga jobb