Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vill du vara med och utbilda framtidens kemister, ingenjörer och lärare? Då har vi jobbet för dig!

Beskrivning

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap har cirka 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram, lärarutbildning, basår och kandidatprogram med olika inriktningar.

Antalet studenter som läser kurser inom kemi har ökat de senaste åren och ökningen kommer att fortsätta. Inom kemiämnet sker ett utvecklingsarbete för ett framtida program på avancerad nivå.

Kemi är ett av institutionens fyra ämnen. Kemiämnet bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kemi är ett forskarutbildningsämne med fem inriktningar. På ämnet arbetar cirka 20 personer med forskning och utbildning. Lärare på kemiämnet undervisar på:

 •  Läkemedelsanalys – kandidatprogram i kemi
 •  Civilingenjör kemiteknik
 •  Ämneslärarprogram, gymnasiet, kemi
 •  Grundlärarprogram
 •  Basår

Universitetet erbjuder många möjligheter till kompetensutveckling, till exempel inom högskolepedagogik. Forskning bedrivs inom flera inriktningar av kemi, och du kan läsa mer om det här: https://www.kau.se/kemi

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning på grundnivå. De flesta av kurserna ges som både campus- och distanskurser. De kurser som det främst är aktuellt att undervisa på är:

 • Kemi för basåret
 • Kurser i kemi på nivån 1–60 hp
 • Kurser inom lärarutbildning

Undervisningen sker framför allt i form av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer men även andra undervisningsformer kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår att var examinerande lärare samt administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Undervisning på andra kurser och andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i kemi är den som har avlagt kandidatexamen i kemi eller som  har motsvarande kompetens i kemi.

Undervisningen förutsätter goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är vanligt med kurslitteratur på engelska varför även goda kunskaper i engelska krävs.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två årens anställning.

 

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande fästs särskild vikt vid:

 • Aktuella kunskaper i grundläggande kemi.
 • Dokumenterad erfarenhet från laborativt arbete.
 • Dokumenterad erfarenhet från undervisning inom högre utbildning.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning med digitala verktyg.

Vid tillsättningen fästs stor vikt vid:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i kemi på gymnasienivå.

Vid bedömning kommer hänsyn att kunna tas till både omfattning och erfarenhetens inriktning med relevans för arbetsuppgifterna.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. Initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö. Av stor vikt är även god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande samt engagemang för verksamheten.

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf

 

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning heltid, 100 %, med start 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

 

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden


Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • CV
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Redogörelse för språkkunskaper.
 • Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i ett exemplar till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-10-25                        

Ange referensnr: REK2021/203

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/205
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt , 072 222 1919
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-10-04
Sista ansökningsdag 2021-10-25
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb