Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för geografi, medier och kommunikation

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Institutionen för geografi, medier och kommunikation söker en universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen består av medie- och kommunikationsvetenskap samt kulturgeografi, geografi och turismvetenskap. Gäster som besöker oss beskriver ofta det mycket goda arbetsklimatet och ett fika i världsklass. Detta i kombination med forskning på toppnivå gör att vi har en helhet som sticker ut ur mängden.

Beskrivning

Medie- och kommunikationsvetenskap är en del av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och utgör en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö. Institutionen ansvarar för grundutbildning inom ett flertal utbildningsprogram samt även program på avancerad nivå. Gränsöverskridande kontakter och globala perspektiv är självklara i vårt arbete. Grundutbildning genomförs i huvudsak inom två stora utbildningsprogram, Kommunikation & PR samt Medier och Kommunikation. Det senare med de två spåren Visuell kommunikation och design samt Digitala medier och analys (fokuserat på teoretisk och praktisk analys av medieinnehåll och -användning i digitala miljöer, t ex mobila och sociala medier).

Forskning i medie- och kommunikationsvetenskap bedrivs inom två profilerade forskningsgrupper inom institutionen: forskningsmiljön Geomedia http://www.kau.se/geomedia/ och forskningscentret NODE (The Ander Centre for Research on News and Opinion in the Digital Era) https://www.kau.se/media/node.

Mer information om universitetet finns på www.kau.se och mer information om ämnet finns på http://www.kau.se/media.

Arbetsuppgifter

Som medarbetare vid ämnet kommer du främst att undervisa inom utbildnings­programmen, fristående kurser och i förekommande fall uppdragsutbildningar. Undervisningen som är aktuell för denna tjänst, utförs huvudsakligen inom området digitala medier och analys. Undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i tjänsten, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Enligt arbetstidsavtalet har en lektor 20 % kompetensutvecklingstid som kan användas till forskning. Med externa medel kan denna tid utökas.

Varför ska du välja MKV vid Karlstads universitet?

Universitetet siktar framåt, det märks i allt vi gör och här finns alltid utrymme för dina idéer och ditt engagemang. Vår välrenommerade utbildning och forskning kännetecknas av nära relationer med det omgivande samhället. Vi har en internationaliserad verksamhet och hos oss möter du medarbetare, studenter och besökare från hela världen. Universitetet verkar systematiskt för en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En anställning hos oss innebär flera fördelaktiga förmåner, exempelvis lunchpass på ett gym beläget på universitetsområdet, läs mer om våra förmåner här: https://www.kau.se/karriar/vi-erbjuder/formaner. Vill du arbeta i en spännande och ung akademisk miljö som vill framåt är Karlstads universitet rätt plats!

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande, och för den utlysta profilen relevant område, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första åren av anställning. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen.

Bedömningsgrunder

Av särskilt stor vikt är att du har både bred och djup kunskap inom, samt dokumenterad erfarenhet av undervisning i, medie- och kommunikationsvetenskap eftersom du förväntas kunna undervisa och handleda på många olika kurser från grundläggande till avancerad nivå. Av särskilt stor vikt är även att du har såväl teoretisk som praktisk kunskap om datorstödda, digitala metoder för analys av medieinnehåll och -användning. Det är även av särskilt stor vikt att du har god samarbetsförmåga eftersom mycket av arbetet sker i olika arbetslag.

Vi lägger stor vikt vid att du har en vetenskaplig profil som relaterar till området digitala medier och dataanalys eller närliggande områden som Informatik, digital humaniora eller science and technology studies samt att du har förmåga att undervisa om digitala kulturer, sociala medier och webbproduktion. Vi lägger även stor vikt vid att du har arbetat självständigt med såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder och har kunskap om, och varit drivande inom den aktuella metodutvecklingen vad gäller datainsamling och -analys i digitala miljöer (t.ex. automatiserad innehållsanalys, datavisualisering, nätverksanalys och digital etnografi).

Vi lägger även stor vikt vid att du har pedagogisk skicklighet och har erfarenhet av, och har deltagit i, pedagogiskt utvecklingsarbete.

Eftersom undervisningen sker på såväl svenska som engelska lägger vi även stor vikt vid att du har goda kunskaper i, samt har erfarenhet av underivsning på, svenska och engelska.

Vidare lägger vi stor vikt vid att du har erfarenhet av att söka samt erhålla egna forskningsmedel samt ingår i vetenskapliga nationella och internationella nätverk.

Av vikt är också att du har god förmåga till självständigt arbete och förmåga att ta egna initiativ.

Det ses också som meriterande om den sökande har:

 • erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet
 • erfarenhet av undervisning på såväl avancerad nivå (Master) som grundnivå
 • internationell erfarenhet
 • erfarenhet av kursutveckling och webbaserad undervisning
 • erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • CV
 • personligt brev
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk verksamhet
 • fördjupad redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-10-15
Ange referensnr: REK2021/183 
Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/183
Kontakt
 • Christer Clerwall, prefekt, 054-7001106
 • Susanne Almgren, studierektor, 054-7002410
 • Michael Karlsson, professor, 054-7001477
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-7001714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-7001434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054-7001404
Publicerat 2021-08-25
Sista ansökningsdag 2021-10-15

Tillbaka till lediga jobb