Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap annonserar nu en postdoktoranställning på heltid inom datavetenskap med inriktning mot användarvänlig integritet och identitetshantering. Anställningen utlyses inom ramen för forskningsgruppen Privacy & Security (PriSec) vid Institutionen för matematik och datavetenskap på Karlstads universitet. Forskningen inom PrisSec fokuserar på IT-säkerhet, integritetsfrämjande teknik (PETs) och användarvänlig integritet och säkerhet.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap. Institutionen har drygt 70 anställda forskare och lärare. Datavetenskapens utbildning och forskning är inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

Anställningen är en visstidsanställning på heltid under två år. Tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 november 2021 och 1 januari 2022.

Arbetsuppgifter

I rollen som postdoktor kommer du att bedriva forskning inom området användarvänlig integritet och identitetshantering i smarta miljöer, med fokus på design, utveckling och utvärdering av transparens- och kontrollfunktioner. Därtill kan du också komma att bidra till vår pågående forskning inom kvalitetskriterier och certifiering av IT-säkerhets/integritets-moocs (Massive Open Online Courses). Det kan även bli aktuellt med undervisning inom ämnet.

Du kommer att arbeta inom ramen för externt finansierade projekt, vilka inkluderar det SFF-finansierade SURPRISE-projektet, EU H2020-projektet CyberSec4Europe, samt TRUEdig-projektet, som är ett samarbete mellan universitetet och näringslivet, och finansieras av KK-stiftelsen.

Behörighetskrav

Behörig för anställning som postdoktor är den som nyligen har avlagt doktorsexamen i datavetenskap eller datateknik (eller har motsvarande kompetens). Examen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vi lägger stor vikt vid att du har forskningserfarenhet inom områden som användarvänlig integritet, identitetshantering och integritetsfrämjande teknik, inklusive utveckling av användarvänliga och innovativa användargränssnitt och verktyg för transparens, intervenabilitet och samtycke. Den sökande bör ha erfarenhet av HCI-forskningsmetoder, inklusive utveckling av användargränssnitt och prototyper, laboratoriestudier med användare, intervjuer, fokusgrupper och statistiska undersökningar. Den sökande bör också vara bekant med dataskyddsförordningen (GDPR), ha nödvändig teknisk kunskap om PETs och identitetshantering för smarta applikationer samt goda programmeringskunskaper. Kunskap om och erfarenhet av IT-säkerhets- och integritets-moocs är meriterande.

Publikationer i välrenommerade tidskrifter och välkända konferensbidrag,
god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska, förmåga att arbeta självständigt och god samarbetsförmåga är också av vikt. Av särskilt stor vikt är internationell forskningserfarenhet, samt erfarenhet av forskningssamarbeten med näringslivet.

Villkor

Anställningen är en visstidsanställning på heltid under två år. Tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 november 2021 och 1 januari 2022.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

  • CV inklusive relevant professionell erfarenhet och kunskap samt publikationslista.
  • Personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes forskningsintressen och hur de relaterar till tidigare studier och framtidsmål. (Max 2 A4-sidor)
  • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare studier på universitetsnivå. Översättning till engelska eller svenska om originalen inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Två representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga en sammanfattning (abstract) och en länk till dokumentet i sin helhet.
  • Ett rekommendationsbrev.
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner ska också anges. Vi förbehåller oss rätten att endast kontakta referenspersoner för de sökande som bedöms mest lämpliga för tjänsten.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr: REK2021/147

Sista ansökningsdag: 2021-10-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträdesdatum enligt överenskommelse under perioden 1 november 2021 och 1 januari 2022.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/147
Kontakt
  • Simone Fischer-Hübner, professor, +46 54 700 1723
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2021-09-02
Sista ansökningsdag 2021-10-01

Tillbaka till lediga jobb