Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Företagsekonomi är indelat i redovisning, marknadsföring, industriell ekonomi och service management. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper.
I en handelshögskola har utbildning och forskning om ledarskap och ledning av projekt en stor betydelse. Ämnet projektledning, som ingår i industriell ekonomi, omfattar ca åtta personer: två lektorer och sex adjunkter. Kärnan i utbildningsverksamheten är ett magisterprogram som finns på campus och på distans. Projektledning ingår också i ett stort antal andra utbildningsprogram och samarbetar med många ämnen och avdelningar vid universitetet.

Utbildningen kännetecknas av ett mycket framgångsrikt pedagogiskt koncept byggt på ett tätt samarbetande lärarlag och stort inslag av upplevelsebaserad undervisning. Utbildningarna har mycket högt söktryck och stabila student- och alumniomdömen i toppklass. Inriktningen är mot arbetslivets vardagsprojekt, dvs. temporära organiseringsformer med varierande grad av formalisering och omfattar flera perspektiv. Dessa är projektarbetsformens roll i moderna organisationer, ledningen av det enskilda projektet, liksom ledarskap och samarbete i projektsituationer. Utbildningarna inom projektledning är bransch- och fackämnesneutrala och lockar idag studerande från många ämnesområden varav en stor andel är yrkesaktiva inom olika branscher.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består främst av undervisning, handledning och examination på både grund- och avancerad nivå. Dessa arbetsuppgifter utförs på såväl svenska som engelska främst inom området projektledning, men även inom andra delar av företagsekonomi. Du kommer att ingå i ett team av medarbetare som i hög utsträckning samverkar kring innehållet i verksamheten där gemensam utveckling av kursmaterial och pedagogik är en självklarhet. Det finns möjlighet att bedriva viss del av arbetet på distans. Vår ambition inom ämnet är också att vidare utveckla och skapa möjligheter till undervisning och forskningssamverkan internationellt.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. I dagsläget sker nästan allt arbete på distans p.g.a. COVID-19 men när arbetsplatsen inte har restriktioner förväntas du vara på arbetsplatsen till stor del av din arbetstid.

Behörighet

Behörig är den som dels har lägst kandidatexamen i företagsekonomi eller annat för anställningen relevant ämne. Den sökande ska ha kompetens inom projektledningsmetodik och projekthantering, såväl inom klassiska metoder som inom agila arbetssätt. Krav är även genomförd högskolepedagogisk utbildning,

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Av särskilt vikt är dokumenterad arbetslivserfarenhet inom projektledningsområdet. Av särskild vikt är även den pedagogiska skickligheten, vilken bedöms utifrån förmågan att på alla utbildningsnivåer planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmågan att handleda och examinera. 

Sökande bör vara en god pedagog med erfarenhet av, liksom intresse och fallenhet för, deltagarcentrerad processinriktad undervisning på både campus- och distansbaserade utbildningar.

Arbetet förutsätter också god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska, då undervisning sker på dessa språk. God administrativ förmåga och ledaregenskaper ingår också i bedömningen och tillmäts stor vikt. Av stor vikt är god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Anställningen är en allmän visstidsanställning på halvtid (50 %) med tillträde 2021-08-16 eller enligt överenskommelse till och med 2022-02-16. Eventuell möjlighet till förlängning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
  • CV
  • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
  • kopior på betyg, intyg och examensbevis


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2021/127

Sista ansökningsdag: 2021-06-13                                               

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/127
Kontakt
  • Martin Grimberg Löfgren, prefekt Handelshögskolan, 054-700 19 75
  • Tomas Gustavsson, universitetslektor, tomas.gustavsson@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-05-27
Sista ansökningsdag 2021-06-13

Tillbaka till lediga jobb