Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Inom ämnet Svenska som andraspråk vid Karlstads universitet bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser, lärarutbildning och uppdragsutbildningar. Ämnets kurser riktar sig främst till studerande som intresserar sig för andraspråksundervisning i såväl förskola, grund- och gymnasieskola som vuxenundervisning. I didaktiska frågor samarbetar ämnet med Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet, som har till syfte att initiera och utveckla praxisnära forskning och utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning och examination på kurser och uppdragsutbildningar för verksamma lärare och lärarstudenter. Vidare ingår viss kursadministration, medverkan i ämnets kursutvecklingsarbete, samt samverkan med det omgivande samhället inom framför allt skolsektorn. Du förväntas undervisa företrädesvis på distans, men även på campus. Du förutsätts delta i den dagliga verksamheten vid ämnet. Viss undervisning kan komma att ske på engelska. I anställningen ingår tid för kompetensutveckling med 10% av anställningens omfattning. 

Behörighetskrav

Utöver lärarexamen krävs 90 hp i svenska som andraspråk. Därtill krävs erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk inom skolväsendet.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är erfarenhet från skolväsendet med särskilda kunskaper om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i flerspråkiga miljöer. Meriterande är erfarenhet av undervisning på universitet och/eller kompetensutveckling av lärare. Meriterande är även erfarenhet av egen forskning. Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, ansvarstagande samt förmåga att ta egna initiativ.

Villkor

Vi önskar tillsätta 1-2 anställningar. Anställningarna är tidsbegränsade längst till och med 30 juni 2022 med tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen kan avse 50-100%. Anställningen kan komma att förlängas under förutsättning av erforderliga beslut. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Sista ansökningsdag är 2021-06-13.

 Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev
 • CV
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • kopior på examensbevis och tidigare anställningsintyg
 • minst två referenspersoner
 • väl dokumenterade meriter; det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en saklig kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skall skickas till följande adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange dnr. REK2021/119

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/119
Kontakt
 • Andreas Nyström, prefekt, 076 004 48 98
 • Stina Lindgren, studierektor, 076 100 3122
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2021-05-19
Sista ansökningsdag 2021-06-13

Tillbaka till lediga jobb