Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Inom ämnet idrottsvetenskap ingår flera olika utbildningar som vänder sig till studenter som vill utbilda sig inom områden relaterade till idrott, hälsa och coaching. Vi antar varje år ett hundratal studenter i våra olika utbildningar, på både grund och avancerad nivå, som vill bli idrotts- och hälsocoacher samt idrottslärare. Ämnet har även kopplingar till andra inriktningar inom lärarutbildningen, där idrott, hälsa, fysisk aktivitet och rörelse ingår som betydelsefulla moment. En viktig del inom ämnets verksamhet är också den forskning som bedrivs inom ovan nämnda utbildningsområden.

Vi behöver nu förstärka med en eller flera universitetsadjunkter som har dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på universitetsnivå kopplade till områdena idrott, hälsa och coaching, men också inom andra pedagogiska ämnesområden.

Vi erbjuder dig

Som anställd vid Karlstads universitet på Institutionen för pedagogiska studier hos ämnet Idrottsvetenskap erbjuder vi dig en stimulerande akademisk miljö i form av varierade undervisningsuppdrag, undervisningsformer och en verksamhet som bedrivs i en utvecklande och vetenskaplig miljö. Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%.

Arbetsuppgifter

Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

 • Undervisning och handledning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade inom våra idrottsvetenskapliga utbildningar
 • Undervisning och handledning inom lärarutbildningens olika inriktningar
 • Kursledarskap, kursutveckling, kursvärdering och betygssättning
 • VFU-besök
 • Skriftliga, praktiska och muntliga examinerande moment
 • Aktivt deltagande i planering och utvecklingen av utbildningar kopplade till ämnet idrottsvetenskap
 • Undervisning, handledning och utvärderingsmoment inom ämnets externa utbildningsuppdrag
 • Aktivt deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt inom ämnets alla fält

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap är den som avlagt kandidatexamen (180 hp) i idrottsvetenskap, pedagogiskt arbete eller annat närliggande ämnesområde som har relevans för anställningens innehåll. För att vara behörig krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen, som då sker under kompetensutvecklingstiden, under de två första åren av anställningen (se även HF 4 §4). Lika vikt kommer att läggas vid den sökandes vetenskapliga som pedagogiska skicklighet. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk.

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder

För att kunna särskilja sökanden kommer nedanstående bedömningsgrunder ”av särskild vikt”, ”av stor vikt” och ”meriterande” att beaktas i nämnd ordning. Observera att alla de meriter du önskar åberopa skall vara styrkta genom betyg, intyg eller liknande. Meriter som inte är styrkta kommer inte att beaktas och hela din ansökan kan komma att sorteras bort.

Av särskild vikt är examen från något idrottsvetenskapligt program, dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitets-/högskolenivå, och dokumenterad erfarenhet av projektarbete och utvärdering inom det idrottsvetenskapliga fältet samt egen erfarenhet av arbete inom idrotts- och hälsorelaterade fältet.

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms genom dokumenterade insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. Vi lägger också stor vikt vid att Du har goda ledaregenskaper, kan jobba självständigt men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ.

Meriterande är erfarenhet av vetenskapligt arbete som till exempel genomförda undersökningar och skrivande av vetenskapliga texter (t ex uppsatser, artiklar och rapporter) inom kunskapsområdet för barn och ungdomars rörelseaktiviteter både inom föreningsidrott och alternativa idrottsverksamheter. Meriterande är även en yrkesmässig bredd, till exempel genom att du har kvalifikationer och intresse av att jobba inom flera av institutionens lärarutbildningsprogram.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på heltid (100%) med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
 • CV
 • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
 • Redogörelse för språkkunskaper


Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 25 maj

Ange referensnr: REK2021/98

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/98
Kontakt
 • Björn Eliasson, 054 700 2406
 • Claes Nyberg, 054 700 2372
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054 700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054 700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-04-27
Sista ansökningsdag 2021-05-25

Tillbaka till lediga jobb