Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för konstnärliga studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Musikhögskolan Ingesund (MHI) är en del av Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus i Arvika. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda konstnärliga pedagoger med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt musik- och kulturskolor. MHI och Karlstads universitet har numer även rätt att utfärda konstnärlig examen på kandidatnivå. Programmet Konstnärlig kandidat Musiker startade ht 2016 och Musikproduktionsprogrammet startade ht 2018. En stark ambition är också att skapa ett centrum för forskning inom konstnärliga uttrycksformer.

Vi söker en universitetsadjunkt i musik med inriktning elbas, kontrabas och ensembleundervisning.
Läs mer på vår hemsida: https://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund

Arbetsuppgifter

Undervisning i elbas, kontrabas och ensemble inom genreområdet rytmisk och improviserad musik. Undervisning i elbas, kontrabas och ensemble inom genreinriktningen rytmisk och improviserad musik (RI). Det motsvarar delvis det som tidigare har kallats afroamerikansk tradition eller jazzinriktning men det kan också vara fusion, världsmusik, pop eller nutida improvisationsmusik. Den gemensamma nämnaren för RI är att den bygger på rytmiskt samspel och studenterna ska utveckla sin individuella förmåga att improvisera.

I anställningen ingår att driva pedagogiskt och konstnärligt utvecklingsarbete. Administrativa arbetsuppgifter förekommer, till exempel genomförande av antagningsprov, kursadministration och arbete med kursplaner.

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område samt dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning

Bedömningsgrunder

 Av särskild vikt för anställningen är en kombination av konstnärlig och pedagogisk skicklighet.

 Av särskild vikt är också visad kompetens inom de genreområden som ingår i vår tolkning av RI och som beskrivs ovan.

 Av särskild vikt är goda språkkunskaper i svenska och engelska samt god förmåga att undervisa på svenska.

 Av stor vikt är erfarenhet av undervisning på gymnasie- och högskolenivå inom de specifika områden som nämns som arbetsuppgifter.

 Vi fäster också stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andras initiativ.

 Vi värdesätter även god administrativ kompetens, god förmåga att informera om utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Karlstads universitet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 30 % med tillträde snarast efter överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning. Arbetstiden är förlagd till campus Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Undervisningsprov kommer att anordnas som en del i beslutsunderlaget.

Ansökan

Till ansökan bifogas personligt brev, CV och väl dokumenterade pedagogiska, konstnärliga och yrkesmässiga meriter. Intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt dokumentation över personliga egenskaper i dessa avseenden bör bifogas ansökan. Ange två referenspersoner.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera dina meriter på ett sätt som medger en saklig och kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skall skickas i två exemplar till följande adress:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Arvika
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/93
Kontakt
  • Göran Lindskog, prefekt, 073 270 28 43
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-05-23

Tillbaka till lediga jobb