Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Handelshögskolan vid Karlstads universitet utbildar ansvarsfulla professionella individer och vår forskning gör betydande skillnad i samhället. Handelshögskolan utgörs av ämnena arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som innefattar olika perspektiv och teoretiska fält rörande arbete och arbetsliv. På arbetsvetenskap ges undervisning på alla nivåer från grundnivå till forskarutbildning. Forskningen som bedrivs inbegriper ett brett spektra av problemställningar, angreppssätt och perspektiv. Läs gärna mer på ämnets hemsida kau.se/arbetsvetenskap.

Ämnet arbetsvetenskap kännetecknas av god stämning och sammanhållning samt gott samarbete med högt i tak. Här ges möjligheter att tillsammans med engagerade kollegor bedriva och utveckla såväl undervisning som forskning. På arbetsvetenskap ges även möjligheter till personlig yrkesmässig utveckling där individuella önskemål beaktas. Vi har nära samverkan med andra lärosäten, t ex inom ramen för AiV (Arbetsvetenskap i väst), ett nätverk som samarbetar i frågor om utbildning och forskning. Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet har en lång tradition av att anskaffa extern finansiering för forskning och för närvarande pågår ett antal forskningsprojekt i samarbete med dels andra ämnen på Karlstads universitet, dels andra universitet såväl inom Sverige som utomlands. Vi har också en förhållandevis omfattande doktorandverksamhet med doktorander på plats i Karlstad men också sådana som är stationerade på andra universitet. Tillsammans med Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet ger vi ut den vetenskapliga tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv.

Arbetsuppgifter

Anställningen som lektor i arbetsvetenskap består av universitetskarakteristiska arbetsuppgifter inom ramen för det tredelade uppdraget: (a) undervisning, kursutveckling och handledning (inklusive uppdragsutbildning), (b) forskning (där anskaffning av extern forskningsfinansiering och publicering i vetenskapliga tidskrifter är viktigt) samt (c) samverkan i olika former med det omgivande samhället. I tjänsten ingår också att på olika sätt delta i, och driva ämnets utveckling.

Behörighet

Behörig till anställning som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom arbetsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Vi välkomnar även sökanden som i nuläget inte behärskar svenska, under förutsättning att  kunskaperna i engelska är goda och att den sökande förbinder sig till att aktivt lära sig svenska.

För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 4.

Bedömningsgrunder

Vid urval kommer vikt att läggas vid den sökandes:

 • Erfarenheter och meriter från undervisning.
 • Vetenskapliga meriter och publikationer.
 • Förmåga att söka och erhålla forskningsmedel.
 • Personliga egenskaper såsom förmåga till självständigt arbete, lyhördhet, samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten. 

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och personliga egenskaper, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet arbetsvetenskap. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forsknings-, undervisnings- och samverkans­erfaren­het bedöms vara av störst relevans för verksamheten vid ämnet.

Villkor

Tillsvidareanställning med omfattning 100 %. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor” som finns på vår hemsida kau.se/jobba-hos-oss. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2021/90.

Sista ansökningsdag är den 31 maj 2021.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/90
Kontakt
 • Robert MacKenzie, professor och ämnesföreträdare, robert.mackenzie@kau.se
 • Martin Grimberg Löfgren, prefekt, martin.lofgren@kau.se
 • Lars Ivarsson, universitetslektor och studierektor, lars.ivarsson@kau.se
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-05-31

Tillbaka till lediga jobb