Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i datavetenskap, med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap.

Ämnet datavetenskap har stora undervisningsuppdrag framför allt inom ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har tre huvudsakliga inriktningar, datakommunikation, datasäkerhet och mjukvaruutveckling. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat prestandaoptimering och molnbaserade lösningar inom datakommunikation, integritet och anonymitetsfrågor inom datakommunikation, samt kodkvalité inom mjukvaruutveckling. För mer information se https://www.kau.se/cs

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning samt kursutveckling i kurser inom datavetenskap. Även kursansvar kan bli aktuellt och dessutom kan inslag av forskning ingå i arbetsuppgifterna. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt att den som kan komma i fråga för anställningen har god förmåga att samarbeta i lärarlag och andra grupperingar.

Behörighetskrav

För anställning som universitetsadjunkt krävs yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område. 

Enligt Karlstads universitets anställningsordning krävs att den sökande har de personliga egenskaper som behövs för att fullgöra anställningen. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning Anställningsordning KAU

Bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet och visad skicklighet av undervisning i datavetenskap på högskolenivå samt god förmåga att hantera svenska och engelska i tal och skrift, är särskilt meriterande. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid från 2021-08-01 till och med 2022-01-31, med möjlighet till förlängning.

Övrigt

Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Din ansökan ska bestå av:

  • Personligt brev och CV med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll och beskrivning av personliga egenskaper av betydelse för anställningen
  • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
  • Kopior på examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
  • Redogörelse för språkkunskaper
  • Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning (om finnes) eller redogörelse för eventuellt motsvarande kunskaper
  • Kontaktuppgifter till minst 2 referenspersoner

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.  De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress.

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK 2021/87

Sista ansökningsdag 2021-05-13

Vi ser fram mot din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2021/87
Kontakt
  • Johan Eklund, 054 700 19 54
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 17 14
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 14 34
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 14 04
Publicerat 2021-04-15
Sista ansökningsdag 2021-05-13

Tillbaka till lediga jobb