Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Handelshögskolan

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www.ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom företagsekonomi, psykologi, informatik, statsvetenskap, religionssociologi och ingenjörsämnen som maskinteknik, energi och miljösystem samt datavetenskap. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

Arbetsuppgifter
Anställningen som postdoktor kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer anställningen utgå från vår forskning om hur organisationer förhåller sig till sina kunder vid innovationsverksamhet. Speciellt fokus kommer läggas på att analysera data som insamlats kring hur kunder upplever olika företags och organisationers innovationsförmåga. Ett annat viktigt fokus består i att utveckla nya metoder för att bättre förstå hur organisationers innovationsarbete leder till nöjdare kunder. Forskaren förväntas delta i det team som för närvarande bedriver forskningsarbete inom området. Arbetsuppgifterna kommer bestå av olika typer av statistisk bearbetning. Vidare är vetenskaplig publicering en viktig del av forskningsarbetet. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som CTFs externa partners (organisationer). Anställningen innehåller till största delen forskning och endast en mindre del består av undervisning och annat utvecklingsarbete.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är du som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen i relevant ämne (företagsekonomi, industriell ekonomi, kvalitetsteknik, psykologi, arbetsvetenskap, alternativt andra ämnen som är relevanta utifrån de arbetsuppgifter som ovan beskrivs)  eller annat närliggande ämne eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Äldre examen kan beaktas när särskilda skäl föreligger t.ex ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och anställningens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmågor vad gäller kvantitativ databearbetning. 
Erfarenheter kring innovation i industriella kontexter är också meriterande. Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare är viktiga egenskaper då mycket forskning sker i team med medlemmar från olika ämnesområden, vid CTF. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, enligt centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Redogörelse för språkkunskaper

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.  De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2020/277

Sista ansökningsdag: 2021-02-21

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/277
Kontakt
 • Per Kristensson, professor, föreståndare CTF, 054-700 2128
 • Lars Witell, professor, 054-700 2134
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2021-01-29
Sista ansökningsdag 2021-02-21

Tillbaka till lediga jobb