Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startade år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Ämnet juridik har ett omfattande undervisningsuppdrag. Sedan höstterminen 2017 ges ett juristprogram (270 hp) med fördjupningsmöjligheter inom affärsjuridik, skatterätt, straff- och processrätt samt humanjuridik. Vidare ges magisterprogram i skatterätt (60 hp). Vidare har ämnet ett utbud av kurser som främst riktar sig till studenter inom civilekonomprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet. Juridikkurser ges även inom ramen för bland annat fastighetsekonomprogrammet och socionomprogrammet.

Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö där du har goda möjligheter att själv påverka ditt arbete. Inom Handelshögskolan pågår många intressanta forskningsprojekt och vi har förmånen att kunna nyttja varandras kompetens inom en rad områden. Hos oss får du trevliga, engagerade medarbetare med gedigen erfarenhet. Är du intresserad? Läs mer om oss på vår hemsida www.kau.se/juridik.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning inom allmän rättslära på såväl grund- som fördjupningsnivå, liksom handledning av examensuppsatser. Annan undervisning kan också komma att ingå. Allmän rättslära ges i Karlstad genom obligatoriska kurser i en progressionsstrimma i juristprogrammet. Allmän rättslära introduceras på termin 1 i kursen ”Juridisk grund och allmän rättslära I” (15 hp), fördjupas teoretiskt på termin 4 genom kursen ”Allmän rättslära II” (10 hp) och ges metodologiskt breddad inriktning på termin 8 i ”Allmän rättslära III” (7,5 hp). Allmän rättslära omfattar därmed totalt ca 19 hp.

Rättsvetenskaplig medvetenhet uppnås genom stegvist kunskapshöjande inslag genom hela utbildningen som stärker förutsättningarna för examensarbeten med hög kvalitet. Inledningsvis tillägnar sig studenterna färdigheter i juridisk metod och grundläggande bekantskap med rättsfilosofiska förhållningssätt. Successivt utvecklar de kunskap om rättsfilosofi och rättsteori kopplade samtida samhällsdiskussioner och inför examensarbetet ges de mång- och tvärvetenskaplig metodologisk bredd i den avslutande kursen. Progressionen innebär ökande krav på rättslig argumentation, juridisk tolkning samt tillämpning av alternativa teorier och metodologiskt kunnande.

I anställningen ingår att medverka i utvecklingen av ämnet allmän rättslära, både vad gäller kursutveckling, kursinnehåll och kurspedagogik i nära samarbete med avdelningens personal i allmän rättslära. Allmän rättslära representeras i Karlstad  i dagsläget av en professor och två doktorander.

Behörighet
Till anställningen som universitetsadjunkt krävs juristexamen, rättsvetenskaplig examen eller motsvarande kompetens som bedöms vara relevant för anställningen. För anställningen krävs också genomförd högskolepedagogisk utbildning.
Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske.

Samtliga universitetsadjunkter ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder
Goda kunskaper i allmän rättslära i vid mening, det vill säga rättsfilosofi och rättsteori, såväl äldre klassisk teori som nyare samtida inriktningar är av särskild vikt. För den utlysta anställningen är visad pedagogisk skicklighet av särskild vikt. God samarbetsförmåga värderas högt liksom förmågan att självständigt driva frågor. Eftersom att undervisningsspråket är svenska är god förmåga att undervisa på svenska av särskild vikt.

Villkor
Anställningen är  på heltid (100 %), med tillträde den 1 april 2020 eller enligt överenskommelse och tidsbegränsad till den 31 december 2021.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska bestå av

 • CV
 • personligt brev 
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas
 • minst två referenspersoner skall anges, varav minst en i arbetsledande ställning

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt ska skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr. REK2020/42

Sista ansökningsdag är 13 mars 2020.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 april eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/42
Kontakt
 • Stefan Olsson, ämnesföreträdare, 054-700 1913
 • Leif Lönnqvist, studierektor, 054-700 2147
 • Håkan Gustafsson, professor i allmän rättslära, 054-700 2324
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-03-13

Tillbaka till lediga jobb