Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Anställningen syftar till att förstärka våra lärarresurser inom främst området operations management (operativ verksamhetsstyrning), innefattande, till exempel, supply chain management och logistik. Vi har även behov av resurser inom innovation management. Den sökande förväntas därför även kunna göra undervisningsinsatser inom detta område. I arbetsuppgifterna ingår utvecklingsarbete av och undervisning i kurser på både grund- och avancerad nivå. I anställningen som universitetsadjunkt ingår även möjligheten att bedriva forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs avlagd kandidatexamen i företagsekonomi, industriell ekonomi, eller annan akademisk inriktning som bedöms likvärdig. Dessutom krävs god pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Bedömningskriterier
Vid utvärderingen av sökande kommer stor vikt att läggas på pedagogisk förmåga, vilket innefattar förmåga att planera och genomföra undervisning, samt att handleda och utvärdera studenternas prestation. Erfarenhet från dokumenterat samarbete med industriella organisationer är mycket meriterande då såväl undervisning som forskning är praktiknära. Då såväl undervisning som forskning bedrivs i team/projekt är samarbetsförmåga viktig. Samtidigt förväntas den sökande att vara kunna jobba självständigt, vara drivande och ta egna initiativ.

Undervisningen sker på såväl svenska som engelska, varför det är av särskild vikt att sökande behärskar båda dessa båda språk. Då möjlighet till forskning kan rymmas inom anställningen är forskarutbildning och akademiska publikationer meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

  • personligt brev
  • styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner, varav en med arbetsledande ställning
  • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
  • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
  • ev. publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
  • kopior på betyg, intyg och examensbevis

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2020/40

Sista ansökningsdag är: 2020-02-16

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/40
Kontakt
  • Martin Grimberg Löfgren, prefekt, 054-700 19 75
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-03
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb