Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vi söker nu en universitetsadjunkt i genusvetenskap med arbetsuppgifter som redaktionssekreterare för tidskriften Norma: International Journal for Masculinity Studies. 

Beskrivning

Genusforskningen vid Karlstads universitet är koncentrerad till Centrum för genusforskning (CGF) som har vida förgreningar på hela universitetet. Centrum för genusforskning har som gemensamt övergripande mål att tillämpa och fortlöpande utveckla tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt på genusvetenskapliga frågor i en ömsesidig dialog mellan olika discipliner. Centrum för genusforskning samverkar även med det omgivande samhället och är drivande i utvecklingen av tillämpad genusforskning. Vid Centrum för genusforskning bedrivs såväl traditionellt vetenskapliga projekt som samverkansprojekt med externa aktörer. CGF bedriver forskning med följande inriktningar: maskulinitetsstudier, transgenderstudier, tillämpad genusforskning, och genus, hälsa och teknologi. Samtliga forskningsområden karaktäriseras av teoretisk bredd samt ett förenande av grundforskning och tillämpad forskning. Ämnet genusvetenskap ger fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår:

 • Redaktionssekreterare för tidskriften Norma: International Journal for Masculinity Studies. I arbetet ingår att handha tidskriftens manuskriptsystem, kommunicera med förlag och författare i nära samarbete med tidskriftens redaktörer.
 • Andra arbetsuppgifter som exempelvis undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling kan komma att ingå i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i genusvetenskap är den som har avlagt kandidatexamen i genusvetenskap eller har motsvarande kompetens inom ett för ämnet relevant område. Krav är även att ha genomgått högpedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskoleutbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

Behörighetsgrunder

Särskild vikt läggs vid att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska. Vid tillsättningen fästs en avgörande vikt vid dokumenterad erfarenhet av att arbeta med akademisk text på engelska. Tidigare erfarenhet från redaktionellt arbete är meriterande. För anställningen fäster vi stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer och ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och bidrar till en god arbetsmiljö. Det är vidare av stor vikt att du som anställd tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ.

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad (15 månader), med möjlighet till förlängning. Anställningen är på deltid (25 %), men kan komma att utökas. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

 • Personligt brev
 • Meritsammanställning/CV med två angivna referenspersoner
 • Dokumentation och intyg som styrker meriter och erfarenheter från exempelvis redaktionellt arbete eller annan relevant erfarenhet
 • Redogörelse för språkkunskaper i engelska
 • Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas i den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-03-01.

Ange dnr. REK 2020/29.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 25 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/29
Kontakt
 • Ulf Mellström, professor och ämnesföreträdare, 054 700 20 13
 • Stefan Karlsson, proprefekt, 054 -700 13 27
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-01-30
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb