Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, (www.kau.se/pro2be), där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i forskningsprojektet MultiBarr finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, som riktas mot funktionell bestrykning av papper, kartong och nonwoven. Avsedda funktioner är dels att ge substratet goda barriäregenskaper mot genomsläpp av vatten, syrgas och fett, dels att ge substratet antimikrobiella egenskaper.

Projektet MultiBarr har fem deltagande organisationer och har sin hemvist vid ämnet Kemiteknik vid Karlstad universitet. Forskningen utförs vid forskargruppen för Funktionella ytor och hållbara material (Kemiteknik) https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material, som ingår i forskningsmiljön Pro2BE. Övriga projektdeltagare utgörs av industriföretag.

För att förstärka vårt experimentella arbete med att producera belagd kartong och nonwoven och för att analysera beläggningens och de belagda produkternas egenskaper behöver vi förstärka forskargruppen för ytbehandling vid kemiteknik med en projektassistent forskning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen ytbehandling och material för goda gasbarriärer hos cellulosafiberbaserade förpackningar. Till viss del kan arbetet även komma omfatta beläggningar för antimikrobiella egenskaper. Du kommer bland annat att arbeta med beläggning av kartong i laboratorieskala, karakterisering av materialegenskaper samt yt- och barriäregenskaper för de belagda proverna. Även studier av egenskaper hos lösningar och suspensioner och deras filmbildning ingår. Barriäregenskaperna fokuseras mot studier av diffusion av vattenånga och syrgas. Studier av materialegenskaper riktar sig framförallt mot polymerer och kompositer. Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare i aktuellt forskningsprojekt, där det även ingår företag. Till mindre del (högst 20%) kan forskning inom andra projekt än MultiBarr och övriga uppgifter vid institutionen eventuellt komma att ingå.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande i kemiteknik, materialteknik, polymerteknik, pappersteknik, fysikalisk kemi eller annat område med relevans för projektet.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid

 • Förmåga att utföra beläggningsexperiment, analyser, karakterisering och annat experimentellt arbete inom området barriärbeläggning medelst polymera material
 • Förmåga att analysera vattenbaserade suspensioner och lösningars egenskaper

Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att läggas vid

 • Kunskaper om beläggning och bestrykning av cellulosafiberbaserade substrat.
 • Teoretiska kunskaper om polymera material
 • Teoretiska kunskaper om barriärbeläggningar eller liknade typer av skyddande filmer
 • Erfarenhet av att analysera ytstrukturer, mekaniska egenskaper samt barriäregenskaper.
 • Förmåga att arbeta i ett innovativt forskarnätverk i som består av universitet, institut och företag av varierande storlek

Vi fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga att arbeta självständigt. Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 12 månader, med möjlighet till förlängning på hel- alternativt deltid.
Tillträde så snart som möjligt, dock senast 1 juli 2020.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att du dokumenterat din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev som beskriver den sökandes kvalifikationer i relation till anställningens innehåll
 • CV
 • Kopior av relevanta arbetsgivarintyg, examensbevis, betyg och rekommendationsbrev
 • Information om språkkunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenser
 • Övriga dokument som den sökanden vill lämna in

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg.

Sista ansökningsdag: 2020-03-06

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde så snart som möjligt, dock senast 1 juli 2020
Löneform Månadslön, individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/27
Kontakt
 • Lars Järnström, senior professor, 054-700 1625
 • Behudin Mesic, forskningsingenjör, 054-700 2304
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054-700 1194
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-03-06

Tillbaka till lediga jobb