Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för sociala och psykologiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Vi söker nu efter en universitetsadjunkt i psykologi för arbete vid psykologiämnet som med sina drygt 30 medarbetare har sin hemvist vid Institutionen för sociala och psykologiska studier inom Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Vid institutionen finns även genusvetenskap, socialt arbete och sociologi.

Inom psykologiämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I oktober 2014 fick ämnet rättigheter för psykologexamen och ett psykologprogram startades därmed hösten 2015. Utöver detta program ges flera fristående kurser i ämnet psykologi på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning i psykologi har funnits vid Karlstads universitet sedan årsskiftet 2006.

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet är i första hand klinisk psykologi med inriktning behandling på psykodynamisk grund men även utvecklingspsykologi och utredningsmetodik är centrala fält för den aktuella anställningen. Arbete inom psykologins övriga områden utgör också en viktig bas för anställningen. Arbetet består i huvudsak av undervisning och handledning på psykologprogrammet, men även undervisning på fristående kurser och uppdragsutbildningar kan ingå. Undervisningen kan ges både på svenska och
engelska. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Tjänsteställe (placeringsort) är Karlstad.

Behörighetskrav

För behörighet till anställningen krävs att sökanden är legitimerad psykolog. Dessutom krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den inplaneras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för anställningen är sökandes erfarenhet av klinisk verksamhet som psykolog med inriktning behandling på psykodynamisk grund. Psykoterapeutlegitimation med psykodynamisk inriktning är meriterande, liksom specialistbehörighet med inriktning behandling. Handledarutbildning inom psykoterapi är också meriterande liksom erfarenheter av att tidigare ha undervisat på psykologprogram.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som initiativ- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till kollegor och att den anställde har ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor och studenter och därigenom bidrar till en god arbetsmiljö. Vi fäster också stor vikt vid att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter och har förmågan att arbeta självständigt. Viktigt för anställningen är
förmågan att samverka med det omgivande samhället. 

Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, är det av stor vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på minst 40%, men kan komma att utökas enligt överenskommelse. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens
inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

 •  Personligt brev
 •  Styrkt meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
 •  Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 •  Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 •  Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
 •  Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2020-02-16

Ange dnr. REK 2020/25

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40-100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/25
Kontakt
 • Fredrik Hjärthag, studierektor, 054-700 22 70
 • Stefan Karlsson, proprefekt, 054 -700 13 27
 • Kjerstin Almqvist, ämnesföreträdare, 054-700 23 25
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-01-24
Sista ansökningsdag 2020-02-16

Tillbaka till lediga jobb