Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Karlstads universitet söker, en doktorand i litteraturvetenskap där avhandlingsprojektet ska ha litteraturdidaktisk relevans.

Anställning

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen.

Som doktorand i litteraturvetenskap bör du ha förmåga att arbeta självständigt, samt vara beredd att på olika sätt delta i ämnets inre arbete och kunna påta dig t.ex. administrations- och/eller undervisningsuppgifter. Du förväntas också bidra aktivt i såväl den litteraturvetenskapliga som den ämnesdidaktiska forskarmiljön på Kau.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen med litteraturvetenskap som huvudämne eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Kunskaper i andra språk är av värde.

Vi ser gärna att den sökande har en lärarexamen.

Antagning

Antagning sker i forskarutbildningsämnet litteraturvetenskap. Antagning sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter och en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen. Dessutom bedöms forskningsplan, där den sökande redogör för sitt tänkta avhandlingsprojekt, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av arbete både enskilt och i grupp.

Övrigt

Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Vi ser gärna att du tillträder anställningen så snart som möjligt.

Anställningen tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut om inrättande.

Mer information om forskarutbildning vid Karlstads universitet:  https://www.kau.se/documents/32621

Ansökan

Ansökan till doktorandanställning i litteraturvetenskap görs senast 2020-03-08 via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg som du når nedan.

Ansökan skall innehålla följande handlingar:

  1. Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg och examensbevis etc.
  2. Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv, sina erfarenheter av relevans för tjänsten och sina forskningsintressen.
  3. Förslag till forskningsplan (4–5 sidor).
  4. Kopior av uppsatser, examensarbeten och andra publikationer.
  5. Övriga handlingar som sökande önskar åberopa.
  6. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/21
Kontakt
  • Christina Olin-Scheller, professor, 054-700 1689
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb