Karlstads universitet / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier söker en doktorand. Forskarutbildningens inriktning ska kopplas till den forskning som bedrivs på institutionen. Via institutionens webbsida, kan du klicka dig vidare och läsa mer om våra forskare och vår forskning: https://www.kau.se/fakulteten-humaniora-och-samhallsvetenskap/om-fakulteten/instutioner-och-amnen/institutionen-3

Anställningen

Anställning som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Sökande som redan har licentiatexamen inom aktuellt område kan tillgodoräknas två års studier, vilket innebär att anställningen och studierna då motsvarar två års heltidsstudier. Anställningen som doktorand  kan med 20% institutionstjänstgöring, som till exempel undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Doktoranden förväntas ha Karlstads universitet som sin arbetsplats. Vidare förväntas doktoranden att bidra till forskarutbildningsmiljön och de forskningsmiljöer som blir aktuella inom pedagogiskt arbete.

Behörighetskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har den grundläggande och den särskilda behörighet som högskolan har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen 7 kap 35§).

Grundläggande behörighet har den som  har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller som på annat sätt, inom eller utom landet, har förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas som doktorand i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärarexamen eller i annan ordning, inom eller utom landet, har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagnings- och bedömningsgrunder

Antagningen sker efter individuell prövning och grundas på den sökandes meriter bland annat i form av studieresultat samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten från tidigare utbildning och som bifogats ansökan. Prövningen sker också genom en bedömning av den sökandes förmodade förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därav skall en  forskningsplan bifogas till ansökan. Forskningsplanen om ca fem sidor ska redogöra för det tänkta avhandlingsprojektet och hur det anknyter till något av ovan nämnda utbildnings- och forskningsområden. Forskningsplanen bedöms både utifrån vetenskaplig kvalitet och utifrån relevans för det område som skrivs fram.

Arbetet som doktorand i pedagogiskt arbete innebär koppling till befintliga forskningsmiljöer/forskningsprojekt. Du bör därför ha förmåga att samarbeta i grupp men också kunna arbeta självständigt. Meriterande är tidigare erfarenhet av forskning inom relevanta områden och god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.

Vilkor

Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt fem års studier om anställningen är 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstegöring. Lönen för doktorandanställning följer den av Karlstads universitets fastställda lönestege för doktorander. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning (med vidimerade kopior av betyg, intyg och dylikt)
 • Kopior av åberopade C-, D- och E- uppsatser
 • Eventuellt andra vetenskapliga texter, exempelvis vetenskapliga artiklar eller böcker/bokkapitel, som visar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå
 • Ett kortfattat (1000 ord) personligt brev om den sökandes bakgrund, varför sökanden är intresserad av befattningen och hur man ser på egna forskarstudier
 • En text (2000 ord) där den sökande redogör för sin avhandlingsidé och hur den passar in i forskningsprofilen för pedagogiskt arbete.
 • Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. 

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas i tre exemplar till:
Karlstads universitet,
Registrator,
651 88 KARLSTAD,
Ange ref.nr REK2020/18.

Sista ansökningsdag: 2020-03-08

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt men senast 1/7 2020
Löneform Enligt Karlstads universitets lönestege för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/18
Kontakt
 • Björn Eliasson, prefekt, 054 - 700 24 06
 • Ann-Britt Enochsson, ämnesföreträdare, 054 - 700 19 08
 • Annelie Anderson, studierektor, 054 - 700 24 89
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-03-08

Tillbaka till lediga jobb