Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en postdoktortjänst på heltid vid Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik inom det nya forskningsområdet additiv tillverkning. Postdoktortjänsten ska inriktas mot studier av avancerade legeringar tillverkade genom selektiv lasersmältning (SLM), och forskningsområden såsom tillverkning, tryckbarhet hos material, frågor kring producerbarhet, problem som rör mikrostrukturen hos tillverkade material och karakteriseringen av egenskaper och kvalitet hos det slutliga materialet.

Forskningsprojektet är en del av “AT-LAB – regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads universitet”, ett projekt delvis finansierat av EU via den regionala utvecklingsfonden, samt Region Värmland och Karlstads universitet, och som bedrivs på Karlstads universitet. Denna postdoktortjänst är en del av en strategi för att utveckla gruppen, med fokus på ett av dess mest centrala forskningsintressen, och inkluderar samarbete med andra forskare inom gruppen.

Arbetsuppgifter
Additiv tillverkning är en ny teknik som ger unika möjligheter att utforma och tillverka komponenter hållbart. Kvaliteten på slutprodukten behöver dock undersökas, eftersom kunskapen om additivt tillverkade materials egenskaper och prestanda är otillräcklig. Postdoktortjänsten som utlyses här gäller tillverkning, beskrivning och test av avancerade material tillverkade genom selektiv lasersmältning för att bestämma sambanden mellan mikrostruktur och egenskaper.

Postdoktorn kommer att arbeta självständigt i laboratoriet med tillverkning och preparering, använda svep- och transmissionselektronmikroskopi (SEM och TEM), och utföra mekaniska tester (draghållfasthet, böjning, utmattning), samt bidra till spridning av kunskap, delta i konferenser och publicera vetenskapliga artiklar.

Uppgifter inom undervisning kan ingå på maximalt 20 procent av full arbetstid efter överenskommelse med projektledare och prefekt.

Behörighet
Behörig för anställning som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen i materialvetenskap och/eller materialteknik eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Det ingår i tjänsten att publicera resultat i peer-granskade tidskrifter och presentera resultat på internationella konferenser. Därför är hög kompetens inom vetenskapligt skrivande och muntlig presentation på engelska ett krav. 

Bedömningsgrunder
Vi söker en motiverad sökande med erfarenheter inom området additiv tillverkning, avancerade metoder för karakterisiering av material, och mekaniska tester. Kunskaper och förmågor inom additiv tillverkningsteknik – utveckling av processer, processövervakning, sensorer och avancerad karakterisering av additivt tillverkade metalliska material med SEM och TEM, är meriterande.

Karlstads universitet värdesätter personliga egenskaper såsom förmågan att samarbeta och etablera goda kollegiala relationer, liksom förmågan att arbeta självständigt och ta initiativ.

Villkor
Tidsbestämd anställning på heltid i 2 år med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • Detaljerad meritförteckning / CV
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Uppgifter om språkkunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2020/7

Sista ansökningsdag: 3 Februari 2020

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/7
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt , 054 - 700 1677
 • Pavel Krakhmalev, professor, 054- 700 2036
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2020-01-13
Sista ansökningsdag 2020-02-03

Tillbaka till lediga jobb