Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, www.kau.se/pro2be), där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i forskningsprojektet MultiBarr finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, som riktas mot funktionell bestrykning av förpackningsmaterial i papper och kartong. Förutom Karlstads universitet så deltar även industriföretag i projektet. Universitetets arbete i projektet utförs framför allt av forskargruppen Funktionella ytor och hållbara material, som är en del av Pro2BE (https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material). Medlemmarna i forskargruppen är aktiva i internationella, nationella och regionala nätverk och samarbetsprojekt. Forskningsprojektet MultiBarr är tvärvetenskapligt, och vid Karlstads universitet ingår även även grupper inom tillämpad matematik och grundläggande separationsvetenskap (FSSG).

Anställningen som postdoktor är inriktad mot matematisk modellering av gastransport genom förpackningsmaterial, och bygger på nära samarbete mellan forskare inom de två grupperna tillämpad matematik samt funktionella ytor och hållbara material. För att kunna förstå transporten av gasmolekyler genom barriärbestrykning behöver vi rekrytera en postdoktor i kemiteknik med kunskap i matematisk modellering av gastransport i anisotropiska mikrostrukturer. Arbetet kommer att ske i en grupp forskare, både från institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper och från institutionen för matematik och datavetenskap, som arbetar med vetenskapliga beräkningar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen inriktade mot att utveckla flerskaliga matematiska modeller för masstransport av gasmolekyler i anisotropiska mikrostrukturer. Två matematiska modeller kommer att utvecklas: (i) en uppgraderad modell som bygger på diffusions- och löslighetsmodeller (termodynamik och lattice-Boltzmann), och (ii) en delvis uppgraderad modell som bygger på flerskaliga hybrida (kontinuum-diskreta-stokastiska) modeller. Arbetet med modellerna kommer att omfatta multiskikt och de frågeställningar som kan uppstå kring sådana strukturer.

Den som anställs som postdoktor kommer att arbeta i nära samarbete med forskare i vätskedynamikberäkning för att förstå flödet av komplexa vätskor i processinriktade steg och hur brister i bestrykningen påverkar den totala transporten av gas och vattenånga genom barriärlagret.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som avlagt doktorsexamen i tillämpad matematik, kemi, fysik, kemiteknik eller annat ämne med relevans för projektet, med en betydande del av tidigare forskning och utbildning inriktad mot beräkningsteknik, alternativt har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Doktorsexamen ska ha avlagts, eller motsvarande kvalifikationer från utlandet uppnåtts, högst tre år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Stor vikt läggs vid den sökandes akademiska meriter, inklusive publikationer i internationella peer-granskade vetenskapliga tidskrifter inom relevanta forskningsområden. Bedömningen kommer att bygga på en granskning av den sökandes förmåga att framgångsrikt utföra avancerad forskning inom matematisk modellering av masstransport av gasmolekyler i anisotropiska mikrostrukturer, som till exempel barriärbestruket papper.

Kunskaper om eller erfarenheter av några av följande områden är meriterande: programmering (MATLAB, Python, FeNiCS, ANSYS Fluent, etc), modellering med partikelsystem och/eller partiella differentialekvationer, beräkningsteknologi (Monte Carlo, SPH, FD, FEM, etc).

Vi fäster också stor vikt vid god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor. Utvärderingen kommer också att baseras på sökandens förmåga att arbeta i ett innovativt forskningsnätverk som består av universitet, institut och industriföretag av olika storlek.

Villkor
Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till 12 månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde sker efter överenskommelse, så tidigt som möjligt och företrädesvis innan 1 juni 2020.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • Detaljerad meritförteckning / CV
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
 • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
 • Uppgifter om språkkunskaper
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2020/2

Sista ansökningsdag: 17 februari 2020

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/2
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, prefekt, 054-700 1194
 • Adrian Muntean, professor, 054-700 2034
 • Lars Järnström, senior professor, 054-700 1625
 • Ebrahim Gozali, postdoktor, 054-700 1835
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2020-01-16
Sista ansökningsdag 2020-02-17

Tillbaka till lediga jobb