Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier söker, en doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot barn och ungas (fri) idrott och fysisk aktivitet under skoldagen och i fritidsverksamhet. Doktorandtjänsten omfattar heltid och är knuten till forskargruppen Utbildningsvetenskapliga studier av Barn o Barndom (UBB).

Behörighet och bedömningsgrunder

Forskarutbildningen för doktorander omfattar 240 hp, inklusive doktorsavhandling. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har lärarutbildning, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Meriterande för tjänsten är att ha en fördjupad kännedom om barn och ungas (fri) idrott och fysisk aktivitet under skoldagen och i fritidsverksamhet samt att ha  dokumenterade  forskningserfarenheter inom området, specifikt med inriktning mot alternativa fysiska aktiviteter för att främja barns ökade fysiska aktivitet som sker i samverkan med idrottsrörelsen.

Doktoranden förväntas vara på plats och delta aktivt i  forskningsmiljön.

Antagning

Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Tillträde är beräknat till mars 2020. Tjänsteort är Karlstad.

Ansökan

Ansökan sker elektroniskt via universitetets rekryteringssystem och ska bestå av:

  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv samt en forskningsplan där den planerade forskningen beskrivs, max 3 sidor.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Mars 2020
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/273
Kontakt
  • Christian Augustsson, lektor, 054-700 1885
  • Annica Löfdahl Hultman, professor, 054- 700 1612
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2020-01-09
Sista ansökningsdag 2020-01-30

Tillbaka till lediga jobb