Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning av anställningen

Anställningen som postdoktor är placerad på fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, på institutionen för samhälls- och kulturvetenskap och inom ämnet statsvetenskap. Syftet med anställningen är att bidra till det framväxande forskningsfältet om demokratiska och politiska implikationer av artificiell intelligens i bred mening, med andra ord alla former för datadriven beslutskapacitet – generellt i samhället men framför allt när det gäller policy och former för styrning. Av särskilt intresse är relationen mellan offentliga och privata aktörer när det gäller hur AI kontrolleras och styrs i offentlig sektor, liksom effekterna av en AI- och datadriven styrning när det gäller hur demokratiska politiska system ska formeras.

Anställningen är en av åtta inom forskningsprojektet Artificial Intelligence - Destroyer or Enabler of Democracy and Self-determination, som finansieras av Wallenbergstiftelserna, och samarbete med övriga deltagare inom projektet förväntas. Den person som anställs kommer särskilt att samarbeta med, och handledas av, professor Malin Rönnblom som är en av projektets medsökande. Projektet är kopplat till Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS). Syftet med WASP-HS är att utveckla excellent forskning och kompetens när det gäller arbetsmarknadsmässiga, etiska, ekonomiska, rättsliga och sociala aspekter av AI. Mer information om WASP-HS går att hitta på wasp-hs.org.


Arbetsbeskrivning

Temat AI och demokrati ska beforskas både i relation till styrning och i relation till politisk teori och demokratiteori. Dessutom ingår det att utveckla ett kritiskt, reflexivt perspektiv på AI och demokrati som kan inkorporeras i en simulering av demokratisk styrning, i samarbete med andra discipliner. Forskningsresultaten kan publiceras både som enskilda och samskrivna publikationer, som också kan vara tvärvetenskapliga och inkludera forskare från datavetenskap och filosofi.

Anställningen är placerad vid Karlstad universitet och den anställda förväntas bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i institutionens aktiviteter, som forskningsseminarier och workshops. Undervisning och/eller administrativa uppgifter upp till 20% ingår. Expensmedel för konferensresor och liknande kommer att finnas.

Anställningen förväntas starta 1 maj 2020 eller enligt överenskommelse.


Kvalifikationer

Doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande. Sökande måste ha tagit ut doktorsexamen tre år innan sista ansökningsdatum, eller tidigare. Undantag från treårsregeln kan göras i relation till sjukskrivning, föräldraledighet, klinisk praktik eller förtroendeuppdrag inom fackförening eller liknande.


Urvalskriterier

Sökande bedöms utifrån vetenskapliga meriter och i en viss utsträckning utifrån kvalitet och genomförbarhet i relation till den beskrivning av forskningsintressen och forskningsidéer som ska bifogas ansökan. Särskild vikt kommer att läggas vid tidigare publicerad forskning inom fälten kritiska policystudier, post-strukturalistiska analyser av styrning och/eller kritisk teori (feministisk teori och post-kolonial teori) och/eller kritiska studier av effekterna av AI/big data/digitalisering/sociala medier i relation till demokrati och styrning. Tidigare erfarenhet av tvärvetenskap är en merit men inte ett krav.

Av särskild vikt för denna anställning är god kunskap i engelska – både muntligt och i skrift – samt god förmåga att samarbeta med andra.

Villkor

Anställningen är i normalfallet på heltid och tidsbegränsad till två år enligt centralt kollektivavtal. Anställningen kan förlängas om det finns särskilda skäl, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

En förutsättning för anställning som postdoktor är att du inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av centralt avtal under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 2-3 sidor).
  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc.
  • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer.
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
  • Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/271

Sista ansökningsdag: 2020-03-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/271
Kontakt
  • Malin Rönnblom, professor, malin.ronnblom@kau.se / 054-700 1000 (växel)
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2020-01-16
Sista ansökningsdag 2020-03-01

Tillbaka till lediga jobb