Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet söker forskargruppen Research on Subject Specific Eucation (ROSE)och Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), en gästforskare inom området migration och professionell utveckling. Anställningens omfattning är 20% av en heltidsanställning och gäller under 2020. ROSE är stark forskargrupp vid Karlstads universitet. Den ämnesdidaktiska forskningen vid ROSE är interdisciplinär, ett av de områden om vilken forskning bedrivs är migration. Denna forskning är praktiknära och görs i nära samverkan med verksamma lärare. Även CSD bedriver, i nära samarbete med ROSE, ämnesdidaktisk praktiknära forskning, bland annat inom den nationella försöksverksamheten ULF.

Arbetsuppgifter
Gästforskaren ska i huvudsak engagera sig i aktiviteter relaterade till forskning. Innehavaren av denna anställning kommer att vara verksam inom ROSE och CSD och förväntas bidra till utvecklingen av båda dessa miljöer. I anställningen ingår att aktivt och regelbundet under året arbeta på plats i Karlstad. Konkret handlar arbetsuppgifterna dels om att samförfatta artiklar på temat migration och lärare-forskarsamverkan, dels om att arbeta med ULF relaterad lärarfortbildning inom området svenska.

Behörighetskrav
Behörig till anställning som gästforskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Vi lägger stor vikt vid den vetenskapliga kvaliteten i den sökandens tidigare publikationer, att den sökande har bedrivit studier som belyser frågor kring lärarfortbildning och skolutveckling utifrån en svenskdidaktisk ingång. Meriterade är också praktiskt arbete med lärarfortbildning i samverkan med lärare och skola. Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga med forskare på såväl en nationell som en internationell arena, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Vi värdesätter god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället. Ett krav för anställningen är god muntlig och skriftlig färdighet i såväl svenska som engelska.

Villkor
Anställningen är på deltid (omfattning 20%) och tidsbegränsad till och med 2020-12-31 med tillträde snarast, eller enligt överenskommelse. 

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan skall bestå av

  • personligt brev
  • meritsammanställning, gärna med referenspersoner
  • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
  • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
  • kopior på betyg, intyg och examensbevis

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Samtliga handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/270

Sista ansökningsdag: 2020-01-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/270
Kontakt
  • Martin Stolare, professor, 054-700 1428
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-01-08
Sista ansökningsdag 2020-01-31

Tillbaka till lediga jobb