Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar ett flertal perspektiv och teoretiska fält rörande arbete och arbetsliv. På ämnet bedrivs undervisning från grundläggande nivå till forskarutbildningsnivå inom arbetsvetenskap. Därtill ansvarar ämnet för programmet för personal och arbetsliv. Vad gäller forskningen inom ämnet har den kretsat kring områden som bland annat arbetsmarknaden, dess aktörer och funktionssätt; arbetets organisering, ledningsmodeller och ledarskap; arbetsvillkor och arbetsmiljö, teknik och digitalisering; relationen mellan arbete och övrigt liv; olika förhållningssätt till arbete och arbetets olika krav på estetik och engagemang samt makt och motstånd i arbetslivet. Någon eller några av dimensionerna kön, klass, ålder samt etnicitet utgör centrala analytiska kategorier. Arbetsvetenskap utgörs av ett tjugotal personer varav två professorer, två docenter, tre lektorer, två gästlärare/forskare och 10 doktorander.

Arbetsuppgifter
Anställningen som adjunkt i arbetsvetenskap är placerad vid Handelshögskolan. Tjänsten som adjunkt innefattar i första hand undervisning och tillhörande arbetsuppgifter i pågående grundutbildning inom ämnet arbetsvetenskap samt i programmet för personal och arbetsliv. Kursutveckling och undervisning inom uppdragsutbildning kan komma att ingå, samt arbetsuppgifter knutna till avdelningens forsknings- och utredningsprojekt.

Behörighet
Behörig till anställning som adjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i arbetsvetenskap eller annat närliggande ämne som bedöms vara särskilt relevant i relation till arbetsinnehållet.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning krävs. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes lämplighet och skicklighet för att självständigt bedriva undervisning inom ämnet arbetsvetenskap.

Eftersom arbetsuppgifterna kräver språkkunskaper i både svenska och engelska, läggs särskild vikt vid den sökandes förmåga att tala och skriva på dessa båda språk.

Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som god förmåga att samarbeta och att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för verksamheten.

Meriterande är egen arbetslivserfarenhet, vana av att bedriva undervisning samt att självständigt driva olika projekt och utvecklingsarbeten. 

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet arbetsvetenskap.

Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning. Vid lika meriter kan företräde ges till underrepresenterat kön.

Villkor
Anställningens omfattning är 100 % och är en tillsvidareanställning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

 Ansökan ska bestå av:

  • personligt brev
  • styrkt CV/meritsammanställning med minst två angivna referenspersoner
  • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
  • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
  • kopior på betyg, intyg och examensbevis

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/267

 Sista ansökningsdag: 2020-01-20

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/267
Kontakt
  • Ann Bergman, ämnesföreträdare, 054-700 1524
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2019-12-19
Sista ansökningsdag 2020-01-20

Tillbaka till lediga jobb