Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Forskningen i analytisk kemi vid Karlstads universitet är fokuserad på separationsvetenskap och separationsteori. Med detta licentiatprojekt vill forskargruppen bättre förstå separationsprocesser där man istället för vätska som rörlig fas använder koldioxid i överkritiskt tillstånd för peptider och bättre förstå jonparsmekanismer i vätskebaserade separationsprocesser där man använder jonparsreagens. Forskningen bedrivs i området analytisk kemi men i gränslandet till fysikalisk kemi och biokemi och med ett kraftigt stöd av matematik och numerisk analys.

Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper utbildar ingenjörer för examen till högskoleingenjör, civilingenjör och teknisk doktor. Du kommer att ingå i en forskargrupp som kombinerar experiment och teori för en djupare förståelse av separationsprocesser med fokus på interaktionerna mellan molekylerna man vill separera och ytor/gränsskikt som fungerar som separationsmedier.

Arbetsuppgifter
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med högtryckvätskekromatografi (HPLC) och överkritisk fluid kromatografi är en fördel för den här tjänsten. Projektet innebär lika delar experimentellt arbete på laboratoriet och bearbetning av upptagen experimentell data vid datorn. Arbetet innebär också väldigt mycket kontakter med arbetsledare och forskare på industrin. Du måste vara noggrann experimentellt samt ha kunskaper och erfarenheter av teknisk databehandling och numerisk analys. Då forskargruppen ej arbetar som vanliga analytiska kemister med kommersiella mjukvaror utan har experter som bygger upp instrumenten i datorn så är det är en förutsättning för tjänsten att du kan arbeta med matematiska program och modellering.  

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller villkor för såväl grundläggande som särskild behörighet och som har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, 6 kap). Grundläggande behörighet har den som har tagit ut en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. (Högskoleförordningen, 7 kap). Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning analytisk kemi, biokemi eller fysikalisk kemi har den som avlagt examen på avancerad nivå i kemi, eller annat ämne som efter prövning bedömts likvärdigt, där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) på avancerad nivå omfattande minst 15 högskolepoäng inom huvudområde relevant för forskarutbildningens inriktning. Det rekommenderas att omfattningen av det självständiga arbetet på avancerad nivå är minst 30 högskolepoäng.  

Med detta licentiatprojekt vill forskargruppen bättre förstå separationsprocesser där man istället för vätska som rörlig fas använder koldioxid i överkritiskt tillstånd för separation av peptider och bättre förstå jonparsmekanismer i vätskebaserade separationsprocesser där man använder jonparsreagens för att separera oligonukleotider. Har du dokumenterat sådan erfarenhet är det en stark fördel. Med tanke på hur forskargruppen kombinerar teori och praktik så är Civilingenjörsutbildning inom kemiteknik eller bioteknik den lämpligaste utbildningen. Erfarenhet av arbete i akademisk-industriell samverkan i projekt som resulterat i vetenskaplig produktion är mycket meriterande.

Karlstads universitet eftersträvar en jämn könsfördelning varför vi gärna ser kvinnliga sökande, vilket är speciellt viktigt i denna gruppering. 

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Mer information om forskarutbildning finns på universitetets hemsida http://www.kau.se/ forskarutbildning

Villkor
Anställning som licentiat är tidsbegränsad till motsvarande 2 års heltidsstudier. Innehavare av licentiatanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kommer ej vara aktuellt utan det blir en 100 % forskarutbildning varför den maximala anställningstiden är 2 år.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi som du når genom att logga in här nedan. 

Ansökan skall innehålla följande:

 • Personligt brev där den sökande beskriver sig själv och berättar varför annonserad anställning söks.
 • Meritförteckning, med kopior på examensbevis.
 • Förteckning över genomgångna kurser med betyg och datum.
 • Kopia av examensarbete och eventuella andra publikationer eller en länk till den elektroniska versionen.
 • Eventuella intyg på övriga meriter.
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner eller rekommendationsbrev.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, skall skickas till Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 651 88 Karlstad. (Att. Åsa Ivansson).

Ange referensnummer REK 2019/178

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-16

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/178
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, 054- 700 1194
 • Torgny Fornstedt, 054-700 1960, 073-271 2890
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-07-25
Sista ansökningsdag 2019-08-16

Tillbaka till lediga jobb