Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid universitetet (www.ctf.kau.se), är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster. Vi är drygt 70 forskare och doktorander som bedriver studier inom psykologi, företagsekonomi, informatik, arbetsvetenskap, sociologi, och religionssociologi. CTF är känt för sitt omfattande samarbete med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår forskning är inriktad mot utmaningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor. CTF är en av universitetets två excellenta forskargrupper. Alla våra medarbetare är anställda vid ämnen och vi söker nu en gästforskare i företagsekonomi.

Arbetsuppgifter
Anställningen som gästforskare i företagsekonomi är placerad vid Handelshögskolan och kommer att knytas till pågående forskning inom CTF. Mer precist kommer anställningen utgå från vår forskning om den cirkulära ekonomin, delningstjänster och hållbart resande. Speciellt fokus kommer läggas på att samla in och studera data kring beteende och upplevelser förknippade med samåkningstjänster. Forskaren förväntas delta i det team som för närvarande bedriver arbete inom detta område.
Forskaren ska ha en tydlig ambition mot excellens. Målet är att forskningen bidrar med kunskap som har relevans för såväl akademi som konsumenter och CTFs externa partners (organisationer).

Behörighet 
Behörig till anställning som gästforskare är den som har avlagt doktorsexamen inom företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms särskilt relevant i relation till arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Vid urval kommer stor vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga meriter, speciellt publikationer i internationella tidskrifter av relevans för CTFs forskningsområden och tjänstens inriktning. Stor vikt kommer också fästas vid den sökandes förmåga vad gäller kvantitativ databearbetning. Kunskaper inom olika typer av statistisk bearbetning är viktig. Särskilt viktigt är kunskap och förtrogenhet med PLS-SEM. Kunskap kring design av webbaserade enkäter är meriterande.
Hög motivation och god förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete med andra forskare och aktörer utanför universitet är viktiga egenskaper då aktuell forskning sker tillsammans med andra forskare vid CTF och med intresseorganisationer utanför.

Villkor
Anställningen är på deltid med omfattning 50 % och tidsbegränsad till 4 månader. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansvara för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen vid ansökningstidens slut och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. 

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen i relation till tjänstens inriktning (max 1 sida)
  • Meritförteckning med vidimerade kopior av betyg, examensbevis, etc
  • Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
  • Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
  • Två referenspersoner eller rekommendationsbrev

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Samtliga handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. Undantag: De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2019/169

Sista ansökningsdag: 2019-08-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/169
Kontakt
  • Lars E. Olsson, professor, lars.e.olsson@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-07-08
Sista ansökningsdag 2019-08-01

Tillbaka till lediga jobb