Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid Karlstads universitet har en omfattande aktivitet inom ämnesområdena maskinteknik och materialteknik, inom såväl undervisning som forskning. Institutionen erbjuder kurser för fakultetens civilingenjörsprogram i maskinteknik och högskoleingenjörsprogrammen i maskinteknik och innovationsteknik och design. Institutionen har en stark forskningsaktivitet inom materialteknik och maskinteknik. Forskningen i maskinteknik är fokuserad på tillämpad mekanik såsom hållfasthetslära, FEM och brottmekanik, samt produktionsteknik med fokus på lean produktion. Forskningen i materialteknik är fokuserad på avancerade stål, utmattning, tribologi och additiv tillverkning. En stor del av forskningen utförs i samarbete med industriella partners. Institutionen har också betydande forsknings- och undervisningsaktiviteter i materialfysik. Forskare i materialfysik och maskin- och materialteknik deltar tillsammans in en stor forskargrupp i materialvetenskap, som är prioriterad av fakulteten. Vid institutionen är drygt 50 personer verksamma, varav 9 professorer, 10 docenter, 3 lektorer, 7 doktorander och 16 adjunkter.

Institutionen söker nu en universitetslektor med inriktning mot tillämpad mekanik.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning inom våra ingenjörsutbildningar, forskning inom maskinteknik samt samverkan med samhälle och näringsliv. Undervisningen omfattar maskintekniska kurser på grund- och avancerad nivå främst i mekanik, hållfasthetslära, maskindynamik, FEM och materialmekanik. Undervisning även i andra kurser kan bli aktuellt.

Forskningen sker utifrån den egna vetenskapliga kompetensen, gärna i samarbete med institutionens övriga forskare, och bör stärka och utveckla institutionens forskningsområden.

I anställningen ingår även inslag av administrativa uppgifter och uppdrag inom universitetet.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som lektor krävs doktorsexamen inom det maskintekniska området eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visad pedagogisk skicklighet inom området. Krav ställs också på genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Ett ytterligare krav är goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Bedömningsgrunder
Lika vikt kommer att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Av särskild vikt är:

 • Erfarenhet av undervisning inom tillämpad mekanik, såsom mekanik, hållfasthetslära, maskindynamik, FEM och materialmekanik.
 • Erfarenhet av forskning inom tillämpad mekanik.

Av stor vikt är:

 • Erfarenhet av såväl teoretiska som praktiska laborativa moment.
 • Erfarenhet av forskning och visad vetenskaplig skicklighet, t.ex. med publiceringar i internationella vetenskapliga tidskrifter.
 • Förmåga att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering.
 • Erfarenhet av forskningsprojekt i samverkan mellan akademi och industri.

Meriterande är:

 • Intresse och insikter rörande pedagogisk utveckling inom området, och erfarenhet från kursutveckling inom maskinteknik.
 • Erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag.
 • Brett nationellt och internationellt kontaktnät och egen internationell erfarenhet inom området.
 • Civilingenjörs- eller mastersexamen samt erfarenhet från verksamhet inom lektoratets område utanför akademin.
 • Förmåga att undervisa på svenska språket.

För ytterligare information om behörighet och bedömningsgrunder, se Högskoleförordningen kap. 4 och Karlstads universitets anställningsordning.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde i januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev med kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintresse i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan med annan verksamhet
 • erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på intyg, examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev etc. som kan styrka tidigare anställningar och utbildningar
 • de arbeten som åberopas, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Läs mer om vad din ansökan ska innehålla i "Råd för ansökan och befordran", https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas din digitala ansökan (skicka inte enbart länkar till dem). Underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker, publikationer skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr REK2019/167

Sista ansökningsdag: 2019-08-31

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/167
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt, 054 700 1000
 • Lasse Jacobsson, proprefekt, 054-700 1000
 • Jens Bergström, professor, 054-700 1000
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-07-11
Sista ansökningsdag 2019-08-31

Tillbaka till lediga jobb