Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Ämnet statsvetenskap bedriver undervisning på alla nivåer. Inom grundutbildningen erbjuder vi Pol kand-programmet och fristående kurser i statsvetenskap, europakunskap och hälso- och sjukvårdsadministration. Statsvetare medverkar dessutom i bland annat Samhällsplanerarprogrammet och Lärarprogrammen. Vi erbjuder också Masterprogram i statsvetenskap som från och med hösten 2019 går i ett nytt format. På forskarutbildningen ger vi både teori- och metodkurser samt utvecklar nya substanskurser inom de forskningsområden som är centrala vid ämnet.

Forskningen inom statsvetenskap kan i dagsläget sägas vila på tre huvudsakliga inriktningar – styrning av offentlig sektor, kritiska policystudier med fokus på bland annat jämställdhet och miljöpolitik samt Europastudier. I tillägg har vi genom nyrekryteringar också forskningsområden som är under uppbyggnad, internationella relationer med fokus på mellanöstern samt valstudier. Övergripande finns det inom ämnet även ett stort intresse för klassiska statsvetenskapliga forskningsfrågor som rör demokratiteori och politisk teori. Vår forskning är också kopplad till en bredare miljö vid Karlstads universitet och vi samarbetar framför allt med Centrum för klimat och säkerhet (CCS) och Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD).

Nu söker vi efter vår nästa kollega med god analytisk-, kommunikations- och organisationsförmåga. Kanske är det du?

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom såväl grundläggande nivå som avancerad nivå Undervisningen kan ske såväl inom programkurser som fristående kurs. Förutom undervisning ingår handledning och examination. Anställningen förutsätter att den sökande är beredd att delta aktivt i den dagliga verksamheten vid ämnet samt i ämnets utvecklingsarbete inom både undervisning och forskning.

Behörighetskrav
För anställningen krävs examen i statsvetenskap på minst avancerad nivå, samt erfarenhet av undervisning i statsvetenskap på grundläggande eller avancerad nivå.

Krav är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

Bedömningsgrunder
Av stor vikt är att den sökande har undervisningserfarenhet från kurser på grundläggande eller avancerad nivå i statsvetenskap.

Av stor vikt är att den sökande har undervisningserfarenhet av kursgivning inom fälten svensk politik och förvaltning, politisk filosofi/teori, internationell politik samt vetenskaplig metod. Vidare är det av stor vikt att den sökande har mycket god erfarenhet av handledning av examensarbeten. Av stor vikt är också att den sökande har erfarenhet av kursutveckling och kursansvar.

Av vikt är den sökandes personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är om den sökande har självständig erfarenhet från forskningsprojekt och/eller påbörjad alternativt avslutad forskarutbildning.

Villkor
Vikariat med omfattning 100% under 11 månader mellan 1:e augusti 2019 eller enligt överenskommelse, till och med den 30 juni 2020. Eventuell möjlighet till förlängning.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger minst två referenspersoner. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

 • Personligt brev
 • Styrkt meritsammanställning med minst två referenspersoner
 • Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • Redogörelse för pedagogisk grundsyn
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet av betydelse för tjänsten, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • Eventuell publikationsförteckning
 • Kopior på betyg, examensbevis och intyg för de arbeten som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange ref.nr REK2019/153

Sista ansökningsdag: 30 juni 2019

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti eller enl. överenskommelse
Löneform Individuell månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/153
Kontakt
 • Arne Larsson, prefekt, 054-7001324
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-06-14
Sista ansökningsdag 2019-07-14

Tillbaka till lediga jobb