Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (HNT) söker en projektassistent forskning för att arbeta i forskningsprofilen  Högkvalitativa nätverkstjänster i en mobil värld (HITS) med fokus på storskalig dataanalys och anomalidetektering.

 

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom matematik och datavetenskap. Ämnet datavetenskap har stora undervisningsuppdrag inom ingenjörsutbildning. Ämnets forskning har tre huvudsakliga inriktningar, datakommunikation, datasäkerhet och mjukvaruutveckling. Forskningsområden inom dessa inriktningar är bland annat prestandaoptimering och molnbaserade lösningar inom datakommunikation, integritet och anonymitetsfrågor inom datakommunikation, samt kodkvalité inom mjukvaruutveckling.

 

Arbetsuppgifter

Projektassistenten kommer att arbeta inom ramen för HITS, som finansieras av KK-stiftelsen. Forskningsprofilen fokuserar på design, implementation och utvärdering av nyskapande lösningar som möjliggör högkvalitativa nätverkstjänster i en alltmer mobil och dynamisk värld. Arbetet i denna anställning görs i samarbete med företagen Icomera och Sandvine. Målsättningen är att analysera stora mängder data huvudsakligen relaterat till mobila nätverk för att öka kunskapen kring nätverksbeteenden och förbättra kvalitén för slutanvändarna. Arbetsuppgifterna består av dataanalys och datamodellering, prestandautvärdering, utveckling av protoptypprogramvara samt författande av publikationer.

 

Projektassistenten förväntas arbeta självständigt med implementering av specifik analysfunktionalitet samt prestandautvärderingar. Arbetet innefattar även att skriva projektrapporter och eventuellt även vetenskapliga publikationer och att ansvara för att kvaliteten och tidsplaneringen av projektarbeten säkerställs, samt att samordna arbetet med medlemmar i andra grupperingar för att nå forskningsprofilen överordnande mål.

 

Kvalifikationer

Kvalificerad för tjänsten är den som avlagt kandidatexamen i datavetenskap  eller avlagt högskoleingenjörsexamen i datateknik, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Betydande kunskap och erfarenhet inom Python-programmering är ett krav, också innefattande Numpy, SciPy och Matplotlib.

 

Bedömningskriterier

Meriterande är framgångsrika studier på avancerad nivå i datavetenskap eller datateknik samt kunskap kring anomalidetektering, erfarenhet av ”isolation forests” och erfarenhet kring programvaruutveckling i Linux-miljö.

 

Särskild vikt läggs vid den sökandes relevanta erfarenhet i Python-programmering kopplat mot behovet i HITS, vilket omfattar datahantering och analys av fräst cellulär data, samt tillämpning av isolationstekniker. Erfarenhet av att delta i nationella eller internationella forskningsprojekt i samverkan med universitet och näringsliv är meriterande. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är av stor betydelse.

 

Vidare värdesätter Karlstads universitet personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kolleger, samt förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.

 

Villkor

Anställningen är en tidsbegränsad heltidsanställning, tolv månader, med möjlighet till förlängning. Startdatum är 1 September 2019.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Ansökan ska innehålla följandehandlingar:

  • Personligt brev
  • CV
  • Kopior på examensbevis och intyg
  • Minst två referenspersoner skall anges

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/149

Sista ansökningsdag: 2019-06-23

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/149
Kontakt
  • Johan Garcia, 054-700 17 89
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-06-03
Sista ansökningsdag 2019-06-23

Tillbaka till lediga jobb