Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för konstnärliga studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Musikhögskolan Ingesund (MHI) är en del av Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus i Arvika. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda konstnärliga pedagoger med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt kultur-och musikskolor. MHI och Karlstads universitet har numera även rätt att utfärda konstnärlig examen på kandidatnivå. Programmet Konstnärlig kandidat Musiker startade ht 2016 och Musikproduktionsprogrammet startade ht 2018. En stark ambition är också att skapa ett centrum för forskning inom konstnärliga uttrycksformer.

Musikpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som fokuserar på alla former av kunskapsutveckling och lärande i musik, där olika sociala, kulturella och praktiska dimensioner av lärande tas i beaktande. Ämnesområdet har bäring på undervisning och utbildning och utgör således en viktig grund för de utbildningar som nu finns på musikhögskolan.

Vi söker en universitetslektor i musik, inriktning musikdidaktik med placering på Musikhögskolan Ingesund.

Läs mer på vår hemsida http://www.se/musikhogskolan-ingesund/om-musikhogskolan

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning framförallt i allmän musikdidaktik, men också i de utbildningsvetenskapliga kurserna inom lärarutbildningen. Vidare ingår handledning och examination av självständiga arbeten, kursutveckling samt forskning. Under det första anställningsåret erbjuds forskning motsvarande 30% av arbetstiden.

Den sökande förväntas att aktivt delta i och stärka institutionens och fakultetens pedagogiskt/didaktiska och forskningsinriktade utvecklingsarbete samt samverkan med det omgivande samhället. Arbetet är förlagt till Musikhögskolan Ingesund i Arvika.

Behörighetskrav
För anställning som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i musikpedagogik eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens innehåll och arbetsuppgifter. Dessutom krävs visad pedagogisk skicklighet samt högskolepedagogisk utbildning, eller motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är att den sökande kan visa pedagogisk skicklighet gällande undervisning inom det musikdidaktiska och musikpedagogiska kunskapsområdet. Av särskild vikt är erfarenhet av undervisning på gymnasium och musik- och kulturskolor, framförallt av instrumental- och ensembleundervisning, men även av andra musikkurser på olika nivåer.

Av stor vikt är erfarenhet av undervisning i musikdidaktik på högskolenivå. Av stor vikt är även erfarenhet av handledning och examination av självständiga arbeten på högskolenivå. Av stor vikt är också musiklärarexamen. 

Vidare är av särskild vikt visad vetenskaplig skicklighet gällande forskning inom det musikdidaktiska och musikpedagogiska fältet. Vi värdesätter även god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete samt erfarenhet av att ansöka om externa forskningsmedel. Av vikt är erfarenhet av uppdrag som jurymedlem, sakkunnig, examinator och medverkan i nationella/internationella nätverk gällande forskning. 

Av stor vikt är en god organisatorisk förmåga vad gäller planering och administration av olika arbetsuppgifter. Vi värdesätter även god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället. Vi fäster också stor vikt vid den sökandes förmåga till flexibilitet, ansvar och att ta initiativ. 

En stor del av undervisningen bedrivs på svenska och arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Karlstads universitet eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

Villkor
Anställningen är tillsvidare med omfattning 50%. Eventuellt finns möjlighet till utökad omfattning senare. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • meritsammanställning, med referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig/konstnärlig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (den egna rollen ska framgå)
 • högst tio vetenskapliga publikationer inklusive doktorsavhandlingen
 • högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, datorprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • betyg, intyg och examensbevis 

Undervisningsprov kommer att anordnas.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida www.kau.se/aktuellt/lediga anstallningar/. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning med ytterligare information om rekryteringsprocessen.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi och ska ha inkommit senast 2019-08-11. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, inspelningar ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD
Ange dnr. REK2019/144

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Arvika
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/144
Kontakt
 • Carina Hauge-Rouass, prefekt, 0570 - 385 01
 • Ragnhild Sandberg Jurström, universitetslektor, 073 - 964 7520
 • Göran Lindskog, proprefekt, 0570 - 385 03
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-05-27
Sista ansökningsdag 2019-08-11

Tillbaka till lediga jobb