Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, omfattar ämnena biologi, risk- och miljöstudier och geomatik. I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet erbjuder undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer. Läs mer om biologiämnet https://www.kau.se/biologi

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår planering och undervisning, inklusive  handledning av examensarbeten. Undervisningen sker inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet. Annan undervisning inom biologi kan komma att ingå beroende på adjunktens kompetens.  I anställningen ingår även administrativa uppgifter samt att aktivt delta i ämnets och institutionens utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt i biologi med inriktning mot didaktik krävs lärarexamen innehållande minst 60 hp biologi. Då undervisningen sker på svenska krävs mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på detta språk. Samtliga lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning."

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt för anställningen är aktuell erfarenhet av undervisning i biologi  i förskolan, grundskolan och/eller gymnasieskolan samt erfarenhet av undervisning i biologi inom lärarutbildning.

Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter. Av stor vikt är även visad pedagogisk skicklighet baserad på aktuella kunskaper inom det egna ämnes- och undervisningsområdet .

För behörighetskrav och bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf.

Villkor
Anställningen är ett vikariat omfattande 40-100% med startdatum 2019-08-15 till 2019-12-31, med möjlighet till förlängning.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt ur alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

• personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll

• CV
kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev

• beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2019/126

Sista ansökningsdag: 2019-07-11

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-12-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2019-08-15
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40-100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/126
Kontakt
  • Stina Eriksson, stina.eriksson@kau.se
  • Per-Arne Viebke, 054-7001701 per-arne.viebke@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-06-19
Sista ansökningsdag 2019-07-11

Tillbaka till lediga jobb