Karlstads universitet / Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i fysik med inriktning materialfysik, mer specifikt inom området organiska solceller och molekylära halvledarmaterial. Forskningen som utförs av doktoranden kommer att stärka det pågående forskningsprogrammet ”Mastering Morphology for Solution-borne Electronics” (https://www.kau.se/sola), som är finansierat av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse och där forskargrupper från Karlstads universitet, Chalmers, Lunds universitet och Linköpings universitet samarbetar.

Aktuella forskningsaktiviteter inom materialfysik vid Karlstads universitet inkluderar studier av ytstrukturer, nanomaterial, solcellsmaterial och molekylära halvledare. Forskningen om molekylära material för polymera solceller syftar till att uppnå en bättre förståelse för förhållandena mellan tillverkning, morfologi, prestanda och stabilitet i polymersolceller, som kommer att bidra till effektiva organiska solceller med lång drifttid. Forskningen har uppmärksammats genom forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Göran Gustafssons Stiftelse och Knut och Alice Wallenberg Stiftelse.

Arbetsuppgifter
En doktorandanställning är 4 eller 5 år, där doktoranden ägnar sig främst åt egen forskarutbildning, som består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet.

Huvudmålet för doktorandprojektet är att förutsäga och styra strukturerna som bildas i tunna filmer av halvledande polymerblandningar under torkning av multikomponentlösningar samt att optimera dem för användning i polymersolceller. För att nå detta mål kommer vi att utveckla och använda metoder för att följa dynamiken i strukturbildning in-situ, bestämma lokal sammansättning och struktur i filmerna och undersöka de underliggande mekanismerna.

Huvuduppgifterna omfattar experimentellt arbete och modellering i nano-skala. För strukturell karaktärisering av lösningspreparerade tunna filmer, kommer avancerade högupplösta metoder att användas. Metoderna finns tillgängliga i forskningslaboratorierna vid Karlstads universitet och inkluderar svepprobmikroskopi, elektronmikroskopi, infraröd spektroskopi och fotoelektronspektroskopi. Omfattande användning av vårt nyligen installerade AFM-IR instrument kommer att vara särskilt relevant för projektet. Perioder av experiment vid synkrotronanläggningar, i Sverige (MAX IV) och utomlands, kan förekomma några gånger per år. Även neutronbaserade metoder kan komma att användas i projektet. Tillverkning och elektrisk karaktärisering av solceller kommer att utföras i vårt välutrustade solcellslaboratorium med hjälp av strömspänningsmätningar och fotoströmsspektroskopi. Doktoranden kommer att interagera med våra samarbetspartners och förväntas delta i och presentera sina resultat på forskningskonferenser.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i fysik har den som avlagt en examen på avancerad nivå med huvudområde fysik med en fördjupning inom relevant område för forskarutbildning i fysik. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildning i fysik, exempelvis civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller lärarexamen med sådan fördjupning i fysik. (Dnr: HNT2015/51)

Antagning och bedömningsgrunder
För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunderna baseras på: God förmåga att uttrycka sig på engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav. Önskade kvalifikationer som kan ha en särskild vikt vid bedömningen är: framgångsrikt genomfört masterprojekt i fysik eller teknisk fysik, och relevanta kurser på universitetsnivå i kondenserad materiens fysik, molekylfysik och fysikalisk kemi. Personliga egenskaper, såsom ett positivt förhållningssätt, goda personliga färdigheter, förmåga att samarbeta och utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga kommer att ges stor vikt vid bedömningen. Vikt kommer också att ges till praktisk erfarenhet av relevanta mikroskopi- och spektroskopitekniker, samt kunskap om modellering och simulering av material.

Villkor
Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden. Ange två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef eller motsvarande.

Ansökan ska innehålla:
- ett personligt brev där den sökande beskriver bakgrunden till sitt intresse för den sökta anställningen,
- en meritförteckning (CV),
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum,
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- eventuellt rekommendationsbrev.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Handlingar som inte kan lämnas in i digital form kan skickas till nedanstående adress:
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap
Åsa Ivansson
651 88 KARLSTAD

Kontakt:
Ellen Moons, professor, ellen.moons@kau.se, 054-700 19 03

Sista ansökningsdag: 20-02-01

Ange referensnummer: REK 2019/110.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/110
Kontakt
  • Ellen Moons, professor, ellen.moons@kau.se, 054-700 19 03
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-02-01

Tillbaka till lediga jobb