Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen (Ph. D.) i biologi med inriktningen bevarandebiologi/hotade arter i vattenmiljöer vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Projektet undersöker ”flaskhalsar för överlevnad av den akut hotade Europeiska ålen” och är finansierat av Karlstads universitet.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV), är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Forskningsmiljöns intresse riktar sig mot hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem som gynnar såväl det mänskliga samhället som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter, bevarandebiologi och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrin, myndigheter, intresseorganisationer och markägare.

NRRV har blivit utnämnd till ‘Stark forskningsmiljö’ av Karlstads universitet, och har därmed fått riktade medel för att stärka miljöns forskningsprofil.

Doktoranden kommer att

(i) identifiera samband mellan ålens tillväxt, förflyttningsmönster, överlevnad och val av livsmiljö i sötvatten,

(ii)  studera hur egenskaper hos habitat och avrinningsområden påverkar ålens rörelsemönster, samt

(iii) att hitta lösningar för ökad överlevnad vid kraftverkspassage för ålindivider med olika storlekar och beteenden

Utbildning och arbetsuppgifter
Doktorandutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller administration vid lärosätet på 20 procent av full arbetstid. Doktoranden förväntas vara involverad i institutionens dagliga arbete.

Krav och bedömningsgrunder
För att bli antagen till doktorandutbildningen måste kandidaten uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav samt anses ha förmåga att slutföra doktorandutbildningen (Högskoleförordningen, kapitel 7, 35 §).

Grundläggande behörighetskrav. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (Högskoleförordningen, 6 kap.).

Särskilda behörighetskrav. Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 hp i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller masternivå omfattande 30 hp.

Bedömningsgrunder. Bland kandidaterna kommer den personen som bedöms ha bäst förmåga att framgångsrikt avsluta utbildningsprogrammet och att producera en avhandling av stort vetenskapligt värde och originalitet att väljas. I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på (1) kandidatens akademiska prestation med avseende på betyg och kursbredd samt kvalité på examensarbetet (30 hp), och (2) dokumenterad kunskap om akvatisk bevarandebiologi med fokus på vandrande fiskarter. Stor vikt läggs på dokumenterade erfarenheter av akvatisk ekologi och landskapsekologi. Erfarenheter av och intresse för experimentella studier, telemetristudier och/eller GIS-analys är också meriterande.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs, så väl som B-körkort. Den sökande förväntas vara verksam på universitetet och delta i forskningsmiljön. Dessutom läggs särskild tonvikt på personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, förmåga att etablera goda relationer, ta initiativ samt visa engagemang inför andras initiativ.

Tillträde
Tjänsten tillsätts efter individuell evaluering av alla kandidater. Tjänsten bör påbörjas så tidigt som möjligt, helst 1:e september 2019. Stationeringsort är Karlstad.

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/102): Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Att: Åsa Ivansson, 651 88 Karlstad.

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2019, eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/102
Kontakt
  • Olle Calles, docent och ämnesföreträdare i biologi, ,054-700 14 54, olle.calles@kau.se
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-05-15
Sista ansökningsdag 2019-06-05

Tillbaka till lediga jobb