Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker nu en universitetsadjunkt i fysik,  inriktning fysikens didaktik med placering på institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik. 

Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik har en omfattande och varierad undervisning inom ingenjörs- och naturvetenskapliga program samt inom basårsprogrammet och lärarutbildningen.

Institutionen ansvarar för att tillhandahålla kurser inom fysik och teknik utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, anpassat för lärarutbildningar på förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet, ämneslärarprogrammet samt de korta lärarprogrammen. De ämnesdidaktiskt orienterande och fördjupande delarna, inklusive examensarbeten, är viktiga delar inom detta ansvarsområde. Kontakterna med lärare vid skolor kring bl.a. den verksamhetsförlagda utbildningen samt med regionala utvecklingscentra är en annan viktig del.

Institutionen ansvarar även för att tillhandahålla en kompletterande naturvetenskaplig gymnasial utbildning via basårsprogrammet, vilket har utvecklats till ett väsentligt och omfattande ansvarsområde för institutionen, med fokus på fysikundervisning.

Vid institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik finns forskning och forskarutbildning inom fysikens didaktik. Forskningen i fysikens didaktik har idag sitt fokus mot lärande och undervisning inom olika delar av skolämnet, med frågor kring bl.a. elevers samtal i relation till laborativt arbete och vid användning av simuleringar i fysikundervisningen.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, kursutveckling, kursansvar, samt handledning av examensarbeten på ämneslärarutbildningen. Undervisningen avser huvudsakligen undervisning i fysik på basårsprogrammet samt undervisning i fysik och fysikdidaktik på lärarutbildningskurser. Även annan fysikundervisning kan komma att ingå beroende på adjunktens kompetens. Administrativa uppgifter kan förekomma.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt krävs en lärarexamen med fördjupning i naturvetenskap, alternativt minst en kandidatexamen i fysik med fördjupning i fysikens didaktik, eller motsvarande kompetens.

Vidare krävs visad pedagogisk skicklighet, samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, inom de första två årens anställning.

Sökanden ska ha god kunskap om, samt egen erfarenhet av svenskt skolväsende och lärarutbildning.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Erfarenhet från undervisning i fysik i grundskolan och gymnasieskolan samt erfarenhet av undervisning i fysik på basårsprogrammet är av särskild vikt. Motsvarande meriter inom fysikens didaktik är av stor vikt.

Då merparten av undervisningen sker på svenska är god förmåga att undervisa på detta språk av särskild vikt.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt mot kollegor och studenter är en förutsättning.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med startdatum 2019-08-01, eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2019/90

Sista ansökningsdag: 2019-04-30

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/90
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt, 054-700 1677
 • Jan Andersson, Universitetsadjunkt, 054-700 1986
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-04-09
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb