Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

En helfinansierad doktorandtjänst i datavetenskap med inriktning mot s.k. Edge Computing är öppen för ansökan till forskargruppen Distribuerade system och kommunikation (DISCO) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet. DISCO-gruppens forskning fokuserar på datakommunikation, molntjänster och nästa generations teknologier som 5G och Internet of Things.

Arbetsuppgifter
Molntjänster är en av de största tekniska utvecklingarna inom digitaliseringen av vårt samhälle. Nya tekniker, såsom Internet of Things (IoT), kräver funktioner (exempelvis realtids-bearbetning och styrning av robotar med tidskritiska krav) som tjänster i datacenter långt bort inte kan tillgodose. Edge och Fog computing är två tekniker för att flytta beräkningstjänsterna närmare datakällan (alltså till ”kanten” av nätverket) där data produceras eller behöver bearbetas. 

Doktorandprojektet innefattar att undersöka de komplexa mekanismer som uppstår med att placera beräkningskapacitet i nätverkets ytterkant, och föreslå algoritmer för att möjliggöra sömlös realtids-bearbetning av data. Projektet startar med att matematiskt formulera hur databearbetningen ska schemaläggas effektivt för Edge/Fog-paradigmet, och fortsätter med att konstruera och implementera olika lösningar. Mer specifikt så kommer utmaningarna kring resursbegränsning i nätets kant, nätverkskapacitet mellan kant-noder och moln-servrar och applikationers krav på realtids-bearbetning för att uppnå önskad tjänstekvalite att beforskas.

Mot bakgrund av forskningsprojektets innehåll så krävs goda programmeringskunskaper och förmåga att hantera teknik. Arbetet kommer innebära samarbete med akademi såväl som industri genom nationella och internationella forskningsprojekt. Engelska är arbetsspråket inom forskargruppen och därför krävs även goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Behörighet
Grundläggande behörighet för tjänsten har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap,  masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Anställningsvillkor
Efter antagning till utbildningen på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas, se HF 5 kap.

Antagning
Antagning grundar sig på individuell bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Ansökan
Ansökan med alla bilagor skall göras elektroniskt via Karlstads universitets rekryteringsverktyg Varbi. Ansökan skall innehålla:

  • Ett personligt brev där den sökande beskriver sina intressen i relation till den utannonserade tjänsten
  • CV
  • Relevanta kursintyg, samt lista på genomförda kurser med betyg och datum
  • Om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/87):

Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Kontaktperson
Dr Javid Taheri, Javid.Taheri@kau.se, +46(0)54-700 2429

Sista ansökningsdag: 28 juli 2019

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2019
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/87
Kontakt
  • Dr Javid Taheri, javid.taheri@kau.se,, 054-700 2429
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-05-02
Sista ansökningsdag 2019-07-28

Tillbaka till lediga jobb