Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Institutionen för pedagogiska studier söker en utbildningsledare till Rektorsutbildningen. 

Rektorsutbildningen genomför, och medverkar i, utbildningar, utvecklings- och forskningsinsatser riktade till skolledare inom skola och förskola. En primär uppgift är ansvaret för den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, 30 hp.  

På institutionen för pedagogiska studier finns även utbildningsprogram mot ämneslärare, grundlärare, förskollärare, yrkeslärare och speciallärare.

Arbetsuppgifter

Som utbildningsledare deltar du i planering, utveckling och uppföljning av Rektorsutbildningens olika uppdrag. I anställningen ingår uppdragsutbildning och handledning i riktade insatser till skolor samt undervisning och handledning. Att leda lärprocesser och handleda skolledare och andra nyckelpersoner i skolväsendet blir därmed centrala arbetsuppgifter vilket förutsätter intresse för utbildningsledning och skolutveckling. Arbetet med utveckling inbegriper aktiv omvärldsbevakning och bevakning av forskning inom området. Exempel på aktuella utvecklingsområden är verksamhetsutvecklande professionshandledning, pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalitetsarbete. Även andra utbildningsuppdrag på institutionen kan komma i fråga.

Behörighetskrav

För anställningen som utbildningsledare krävs magisterexamen eller motsvarande omfattning i ämne med relevans för uppdraget samt dokumenterad erfarenhet av utbildningsledning, handlednings- och kvalitetsarbete inom skolväsendet.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är förmåga att genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Av särskild vikt är också dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt arbete. 

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ och ansvar. Av stor vikt är också god samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer med interna såväl som externa samarbetspartners. Vana att läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter, samt en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga – såväl på svenska som på engelska – är en förutsättning för att lyckas i uppdragen. Erfarenhet av lednings- och kvalitetsarbete i skolväsendet är av stor vikt, liksom erfarenheter av att ha arbetat med riktade utbildningsinsatser för främjande av skolutveckling.  

Meriterande är ämnesdidaktiska kunskaper inom matematik och naturvetenskap samt kunskaper och färdigheter relaterat till digitalisering.

Villkor

Anställningen är tillsvidare på 80%. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:

  • personligt brev och CV
  • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer samt redogörelse över personliga egenskaper i förhållande till anställningen och dess innehåll
  • kopior på examensbevis och intyg
  • minst två referenspersoner ska anges  

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitalaansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-04-22

Ange ref nr: REK 2019/82

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/82
Kontakt
  • Ulf Buskqvist, Utbildningschef, 054-700 23 60
  • Björn Eliasson, Prefekt, 054-700 24 06
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-03-22
Sista ansökningsdag 2019-04-22

Tillbaka till lediga jobb