Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap söker en vikarierande universitetsadjunkt i matematikens didaktik med placering på institutionen för matematik och datavetenskap.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematik är ett forskarutbildningsämne med två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik. Inom matematikens didaktik finns för närvarande fyra lektorer och dessutom är en forskarstuderande, samt ytterligare forskare och lärare anknutna. Matematikens didaktik ingår dessutom som del av centrumbildningen SMEER (Science, Mathematics and Engineering Education Research) som idag sammantaget har ca femton seniora forskare och 10 forskarstuderande. Den forskning som bedrivs inom matematikens didaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. Forskningen bedrivs till stor del i tvärvetenskapliga grupperingar inom lärosätet och i väletablerade samarbeten med andra lärosäten. Grundutbildningen inom området sker huvudsakligen inom grund- och ämneslärarprogrammet, samt i kurser inom förskollärarprogrammet.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och handledning i matematik inom förskollärar- och grundlärarutbildningen. Kompetensutveckling ingår enligt gällande lokalt avtal. 

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och det omgivande samhället. Därför är det viktigt, att den som kan komma i fråga för anställningen har en god förmåga att samarbeta i lärarlag och andrar grupperingar.

Behörighetskrav

För anställning som universitetsadjunkt krävs relevant högskoleutbildning, till exempel lärar- eller magisterexamen i matematik.

Vidare krävs genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig till att genomgå utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden. Samtliga lärare vid Karlstads universitet ska ha genomfört högskolepedagogisk utbildning senast efter två års anställning.

Bedömningsgrunder

Dokumenterad erfarenhet och visad skicklighet av undervisning i matematik och matematikens didaktik inom lärarutbildning av för- och grundskollärare samt erfarenhet från undervisning och utvecklingsarbete i matematik inom för- och grundskola är särskilt meriterande. Då undervisningen sker på svenska är god förmåga att undervisa på detta språk särskilt meriterande.

Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ. 

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid från 2019-08-01, eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2020-01-31, med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Din ansökan ska bestå av:

  • Personligt brev och CV med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll och beskrivning av personliga egenskaper av betydelse för anställningen
  • Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
  • Kopior på examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
  • Intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning (om finnes) eller redogörelse för eventuellt motsvarande kunskaper

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och ev. publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem). Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till: Karlstads universitet Registrator 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2019/70.

Sista ansökningsdag: 2019-04-01

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-01-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/70
Kontakt
  • Anders Hedin, proprefekt, 054-700 2125
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-03-12
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tillbaka till lediga jobb