Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Religionsvetenskap vid Karlstads universitet behöver rekrytera personal; vi söker dig med bred teoretisk och metodologisk religionsvetenskaplig kompetens, med egen erfarenhet av empirisk forskning, och med driv och ambition att vilja förnya och utveckla det religionsvetenskapliga ämnet. Ämnet har en stark betoning på fältstudier – vi studerar religion både lokalt i Värmland, Sverige och internationellt med särskilt fokus på Indien.

Vi arbetar med att utveckla nya forskningsbetonade undervisningsformer, där studentbaserade forskningsprojekt och akademisk praktik är några exempel, liksom samverkansformer med det omgivande samhället. Ämnet driver sedan trettio år ett studiecenter i Varanasi, Indien, som ger både våra studenter och anställda en unik möjlighet att göra verksamhetsförlagd praktik (VFU) och bedriva fältstudier i en mångreligiös miljö.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling, samt att aktivt delta i ämnets, institutionens och fakultetens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning, samverkan med det omgivande samhället, lärarfortbildning samt ansökningar om extern forskningsfinansiering. Undervisningen omfattar såväl grundläggande som avancerad nivå på ämnets kurser samt inom lärarutbildningen. Vi har både campus och distansstudenter, vilket innebär arbete med alla sorters undervisningsmoment även via lärplattformen Canvas.

Behörighetskrav
Doktorsexamen i religionsvetenskap eller doktorsexamen med religionsvetenskaplig inriktning, visad pedagogisk skicklighet och genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen under de två första årens anställning inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

För behörighetskrav i övrigt, se Högskoleförordningen 4 kap 4§ samt Karlstads universitets anställningsordning.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att den sökande har en bred teoretisk och metodologisk religionsvetenskaplig kompetens. Särskild vikt läggs också vid den sökandes erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå inom religionsvetenskap.

Särskilt meriterande är:

 • Kompetens genom inriktning mot samtida religion.
 • Erfarenhet av att använda empiriska kvantitativa och/eller kvalitativa metoder.
 • Erfarenhet av att söka externa forskningsmedel.

Eftersom anställningens innehåll kräver språkkunskaper på svenska och engelska, läggs särskild vikt vid den sökandes förmåga att tala och skriva på dessa båda språk.

Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att delta i nätverk, utveckla projekt och samordna verksamheter. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter, samt förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för verksamheten. Detta förutsätter att du är närvarande i det dagliga arbetet på institutionen.

Anställningen tillsätts med den sökande som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av ämnet religionsvetenskap. Vid lika meriter ges företräde för sökande vars forskning och undervisningserfarenhet bedöms vara av större relevans för verksamheten vid ämnet. 

Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning. Ämnets fastanställda personal består för närvarande av en kvinna samt två män.

Villkor
Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde snarast, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Anställningen tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

 • Personligt brev
 • Styrkt meritsammanställning, ange minst två referenspersoner
 • Intyg på egen, genomförd högskolepedagogisk utbildning 15 hp eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • Fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • En redogörelse för din egen pedagogiska grundsyn
 • Redogörelse för erfarenhet av ledarskap, administration och samverkan med andra verksamheter
 • Publikationsförteckning (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • Högst tio vetenskapliga publikationer (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • Högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, digitala media för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering ska den egna rollen anges)
 • Kortfattade idéskisser till två kurser inom vilka din egen särskilda kompetens skulle kunna bidra till utveckling av ämnet religionsvetenskap vid Karlstads universitet, en kurs på grundläggande nivå samt en kurs på avancerad nivå.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar. Där finner du också Karlstads universitets Anställningsordning samt information om vår rekryteringsprocess.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet
Registrator 
651 88 KARLSTAD

med angivande av Dnr REK2019/68.


Sista ansökningsdag är den 28 april 2019.

Välkommen med din ansökan!


Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/68
Kontakt
 • Arne Larsson, prefekt, 054-7001324
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-03-21
Sista ansökningsdag 2019-04-28

Tillbaka till lediga jobb