Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Utbildning av lärare till skolämnet idrott och hälsa vid Karlstads universitet syftar till att skapa kunskap om kroppens funktioner, kroppens förhållande till rörelse och hälsofrämjande medvetenhet. Grundsynen är att utveckling av kunskaper i bland annat idrott, hälsa och friluftsliv har betydelse för individens livsstil. Utbildningen syftar även till att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa samt ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor och hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande.

Lärarprogrammet med inriktning mot Idrott och Hälsa omfattar olika praktiska tillämpningsområden samt teoretiska föreläsningar/seminarier och utgör en bred grund för att studenternas färdigheter inom området skall uppfyllas. Områdets två pedagogiska huvudperspektiv är lärande och ledarskap med syfte att utveckla de blivande lärarnas yrkesroll.

Institutionen för pedagogiska studier har idag runt 110 medarbetare och vi behöver bli flera. Vi är verksamma i alla lärarutbildningsprogram vid Karlstads universitet. Att utbilda sig till lärare är att utbilda sig till ett framtidsyrke där vi, med din och vår samlade kompetens, vill medverka till att lärarstudenterna går ut och gör skillnad. 

Vi söker nu en universitetsadjunkt, vikariat,  som har dokumenterad utbildning och erfarenhet inom skolämnet idrott och hälsa särskilt mot gymnasiet. 

Arbetsuppgifter

Här är några exempel på de vanligaste arbetsuppgifterna som kan ingå i anställningen:

 • Undervisning i kurser på grund- och avancerad nivå, både nät- och campusbaserade, inom i första hand ämneslärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa samt i idrottsvetenskapliga programmet och vissa kurser i förskollärarprogrammet.
 • Undervisning i dans och rörelse till musik, motorisk rörelseträning i kombination med redskap, simning, orientering, utevistelse med friluftsliv med mera.
 • VFU-besök
 • Examinerande moment, både praktiska och skriftliga
 • Kursledarskap
 • Undervisningsinsatser kan även ske inom andra områden inom det idrottsvetenskapliga fältet
 • Aktivt delta i planering och utveckling av utbildningen

Kompetensutvecklingstid ingår i anställningen med 10%. Vi förutsätter att den som får anställningen, i stor omfattning, kommer att befinna sig på plats i vår miljö.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt kandidatexamen i ämnet idrott och hälsa. För anställning krävs också genomgången högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

(För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är dokumenterad erfarenhet av undervisning i grund- och gymnasieskolan inom skolämnet idrott och hälsa. Erfarenheter från gymnasieskolan ses som särskilt viktigt. Av särskild vikt är även dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå/lärarutbildning och genomförd ämneslärarutbildning med inriktning idrott och hälsa. Då merparten av undervisningen sker på svenska, engelska kan förekomma, krävs god förmåga i dessa språk. 

Av stor vikt är pedagogisk skicklighet. Den bedöms genom dokumenterade goda insatser och erfarenheter av planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning på olika nivåer. Vi lägger också stor vikt vid att Du har goda ledaregenskaper, kan jobba självständigt men också har en förmåga att samarbeta, skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och ta egna initiativ.

Meriterande är dokumenterad erfarenhet av handledning/mentorskap samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid (100%) i 12 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.  

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen  och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

 • Personligt brev
 • Styrkt meritsammansställning med minst två angivna referenspersoner
 • Redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • Intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • Redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, samarbete och administration
 • Kopior på examensbevis och intyg

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-04-03.

Ange dnr. REK 2019/66

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/66
Kontakt
 • Björn Eliasson, Prefekt, 054-700 24 06
 • Claes Nyberg, Studierektor, 054-700 23 72
 • Henrik Gustafsson, Ämnesföreträdare, 054-700 16 98
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-03-05
Sista ansökningsdag 2019-04-11

Tillbaka till lediga jobb