Karlstads universitet / Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap / Institutionen för pedagogiska studier

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning 

Vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap söker Institutionen för pedagogiska studier, en projektassistent till det VR-finansierade projektet Uppkopplade klassrum (Dnr 2015-01044. Se också https://www.kau.se/csl/projekt-finansierade-av-vr/uppkopplade-klassrum). Projektet har ett fokus på gymnasieelevers användning av smarta telefoner i klassrummet och vilken roll telefonerna har i relation till framväxande interaktions- och kommunikationspraktiker. Syfte att fördjupa kunskapen om ett klassrum där gamla och nya praktiker kring läsande, skrivande och samtalande flätas samman. Projektet är en del av den starka ämnesdidaktiska forskarmiljön vid Karlstads universitet där forskare från olika ämnen samverkar.

Vi söker nu en projektassistent till projektet "Uppkopplade klassrum". 

Arbetsuppgifter

Arbetsområdet är inom området undervisningens digitalisering och består i huvudsak av att tillsammans med en forskargrupp vid institutionen medverka i det pågående forskningsprojektet Uppkopplade klassrum. Arbetsuppgifterna innebär datainsamling, sammanställning och analys av data samt författande av vetenskapliga publikationer. Projektassistenten förväntas bidra till institutionens forskningsmiljö och regelbundet arbeta på plats i Karlstad, samt att aktivt delta i miljöns seminarieverksamhet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som projektassistent är den som har avlagt doktorsexamen inom ämnesdidaktik, pedagogiskt arbete eller motsvarande, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en sådan doktorsexamen. På grund av projektets art, dvs. att datamaterialet till stor del utgörs av text på svenska, är goda kunskaper i svenska ett krav.

Bedömningsgrunder

Vi lägger stor vikt vid vetenskaplig kvalitet i sökandes tidigare publikationer och kunskap och erfarenhet av att arbeta med samtalsanalys och videoetnografiska metoder och analyser.

Karlstads universitet fäster stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga med forskare på såväl en nationell som en internationell arena, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Vi värdesätter god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Det är meriterande att ha erfarenheter av studier om digitalisering på gymnasieskolans yrkesprogram.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 20% av en heltidsanställning, under  7 månader med möjlighet till förlängning. Tillträdesdatum enligt överenkommelse.

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla;

  • Personligt brev
  • Meritsammanställning/CV
  • Kopior på examensbevis och intyg samt dokumenterad beskrivning av kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll.
  • Ange minst två referenspersoner

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, CD-skivor, ska skickas till;

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2019-03-19

Ange ref. nr REK 2019/60

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/60
Kontakt
  • Christina Olin Scheller, Professor, 054-700 16 89
  • Björn Eliasson, Prefekt, 054-700 24 06
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-03-05
Sista ansökningsdag 2019-03-19

Tillbaka till lediga jobb