Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Fakulteten för hälsa, natur- och teknologivetenskap utlyser en tjänst som biträdande universitetslektor vid Institutionen för matematik och datavetenskap i ämnet datavetenskap med inriktning mot användarvänligt integritetsskydd och säkerhet.

Institutionen för matematik och datavetenskap består av två forskningsämnen: matematik och datavetenskap med över 60 anställda. I datavetenskap är både utbildning och forskning inriktade mot datanätverk och distribuerade system, datasäkerhet och integritet, samt programutveckling. Både forskning och utbildning erbjuds i nära samverkan med internationella, nationella och regionala samarbetspartners från både universitet och näringsliv.

 

Arbetsuppgifter

Anställningen är knuten till datavetenskapens forskargrupp PriSec (Privacy and Security) och innebär forskning inom fältet användarvänligt integritetsskydd och säkerhet, integritetsfrämjande teknologier (PETs) samtintegritet och utbildning i cybersäkerhet. Uppgifterna gäller särskilt att bidra inom forskning om användbarhet och att vara ledare för arbetspacket för relaterade forskningsprojekt, inklusive EU H2020 projektet CyberSec4Europe.

Den sökande förväntas bidra till forskningsgruppens utveckling genom att bedriva högkvalitativ forskning, stärka gruppens internationella nätverk och öka dess externa finansiering på nationell och internationell nivå. Dessutom ingår en del administration och utveckling, kursansvar och uppsatshandledning på grund- och avancerad nivå.  

Anställningen innehåller också krav på att undervisa och handleda på svenska, och inom några år för en icke-svensktalande person. Karlstads universitet erbjuder utbildning för detta ändamål. Samverkan med andra delar av universitetet och samhället är också del av tjänstens innehåll och därför är förmågan att samarbeta med andra av stor vikt.

Behörighet

Behörig är den som har en doktorsexamen i datavetenskap med inriktning mot användarvänlig integritet, PETs, och/eller integritet och utbildning i cybersäkerhet, eller motsvarande kvalifikationer. Doktorsexamen får inte ha avlagts mer än sju år innan ansökningstidens utgång, såvida inte särskilda skäl föreligger.  

Särskilt önskvärda är kunskap och erfarenhet från områden inom HCI (människa-datorinteraktion) som är relaterade till användarvänlig integritets- och säkerhetsskydd. Erfarenhet av design och implementering av användbara användargränssnitt, av användarstudier och statistisk dataanalys, liksom grundläggande förståelse av psykologiska aspekter av användbarhet är speciellt viktiga. Dessutom krävs kunskap och erfarenhet inom informationssäkerhet och PETs. Ett ytterligare krav är förmågan att undervisa om datasäkerhet på grund- och avancerad nivå, och programutveckling på grundnivå. God förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska är ett krav.

 

Bedömningsgrunder

Större vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet än vid pedagogisk skicklighet. Särskilt vikt läggs vid vetenskaplig kvalitet och erfarenhet av externt finansierade forskningsprojekt som bedrivits i industriellt samarbete.

 

Karlstads universitet värdesätter personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med kolleger och studenter, liksom förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ.

 

För behörighet i övrigt hänvisas till HF 4 kap samt till Karlstads universitets Anställningsordning för anställning och befordran av lärare.

Övrigt

Anställningen är på heltid och begränsad till fyra år. Tillträdesdatum så fort som möjligt. Tjänsten kan vid dess utgång och efter ansökan, förvandlas till en fast tjänst som universitetslektor. För en sådan befordran krävs: genomgången kurs i högskolepedagogik, eller motsvarande kvalifikationer; dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet; väldokumenterad vetenskaplig skicklighet inom för tjänsten relevanta områden; och visad god samarbetsförmåga.

 

Ansökan ska bestå av:

  • verifierad CV och minst tre referenser
  • fördjupad redogörelse för forskningsverksamhet
  • redogörelse för andra verksamheter och erfarenheter av ledning, lagarbete och administration
  • publikationsförteckning
  • kopior på betyg, examensbevis och intyg, högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, kompendier eller populärvetenskapliga artiklar

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan” som finns på vår hemsida.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan, skicka inte länkar. Alla handlingar ska vara inkomna innan ansökningstiden slut.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad, Ange ref.nr REK 2019/57

 

Sista ansökningsdag: 31 Mars 2019

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/57
Kontakt
  • Stefan Lindskog, 054-700 11 52
  • Simone Fischer-Hübner, 054 700 1723, simone.fischer-huebner@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2019-03-01
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb