Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, omfattar ämnena biologi, risk- och miljöstudier och geomatik. I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer.

Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterad. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEERs hemsida: http://www.kau.se/smeer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning, inklusive handledning av examensarbeten i alla lärarprogram, kursutveckling samt kursansvar. Undervisningen sker inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet samt det kompletterande, korta lärarprogrammet (KPU, 120 hp). Annan undervisning inom biologi kan komma att ingå beroende på lektorns kompetens. I tjänsten ingår biologididaktisk forskning som kan bedrivas inom kompetensutvecklingstid, samt genom erhållande av interna och externa forskningsmedel. Centrumbildningen SMEER erbjuder en relevant ämnesdidaktisk forskningsmiljö att verka inom.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som lektor krävs visad pedagogisk skicklighet och avlagd doktorsexamen med inriktning i biologididaktik eller motsvarande kompetens. För behörighet att anställas som lektor i biologi med inriktning mot didaktik krävs lärarexamen som ger behörighet för att undervisa i biologi innehållande helst 90 hp biologi, samt doktorsexamen med tydlig inriktning mot biologididaktik. Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 4.

Då merparten av undervisning sker på svenska krävs mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på detta språk.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för anställningen är erfarenhet av

 • undervisning i biologi och naturkunskap i förskolan, grundskola och/eller gymnasieskolan
 • undervisning och kursutveckling inom biologins didaktik inom lärarutbildning.

Stor vikt kommer att läggas vid

 • erfarenhet av egen biologididaktisk forskning som möjliggör handledning av examensarbeten
 • om sökandens forskningserfarenhet går att koppla till de huvudsakliga ämnesdidaktiska forskningsområden som bedrivs vid institutionen (genetikundervisning och undervisning för hållbar utveckling)
 • förmåga att erhålla externa forskningsanslag, samt vid internationella publiceringar inom biologididaktik.
 • den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med startdatum 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt ur alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev med kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska och vetenskapliga meriter
 • fördjupad redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan med annan verksamhet samt erfarenhet från administration, ledarskap och andra meriter
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis, anställningsintyg och rekommendationsbrev som kan styrka tidigare anställningar och utbildningar
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran”, som finns på Karlstads universitets hemsida.

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad.
Ange ref.nr: REK2019/50

Sista ansökningsdag: 2019-04-02.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/50
Kontakt
 • Liselotte Englund, prefekt, 054-700 1988
 • Stina Eriksson, proprefekt, 054-700 2079
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-03-11
Sista ansökningsdag 2019-04-02

Tillbaka till lediga jobb