Karlstads universitet / Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, omfattar ämnena biologi, risk- och miljöstudier och geomatik. I biologiämnet utgör undervisning inom lärarutbildningen en betydande del av ämnets utbildningsansvar. Ämnet ansvarar för undervisning i biologi med didaktisk inriktning i samtliga lärarprogram, på alla utbildningsnivåer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen undervisning, inklusive handledning av examensarbeten i alla lärarprogram, kursutveckling samt kursansvar. Undervisningen sker inom förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet samt det kompletterande, korta lärarprogrammet (KPU, 120 hp). Annan undervisning inom biologi kan komma att ingå beroende på adjunktens kompetens. Inom biologiämnet finns en aktiv biologididaktisk forskargrupp och vissa arbetsuppgifter kan vara kopplade till denna forskning.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som adjunkt i biologi med inriktning mot didaktik krävs lärarexamen innehållande minst 90 hp biologi. Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Då merparten av undervisning sker på svenska krävs mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på detta språk.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt för anställningen är 

 • erfarenhet av undervisning i biologi och naturkunskap i förskolan, grundskolan och/eller gymnasieskolan
 • erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom biologins didaktik inom lärarutbildning

Stor vikt kommer att läggas vid

 • erfarenhet av egen biologididaktisk forskning som möjliggör handledning av examensarbeten och om denna erfarenhet går att koppla till de huvudsakliga ämnesdidaktiska forskningsområden som bedrivs på institutionen (genetikundervisning och undervisning för hållbar utveckling)
 • den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, initiativrikedom, engagemang och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter

Dokumenterad pedagogisk skicklighet är meriterande.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med startdatum 2019-08-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att din ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt ur alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer, som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
 • intyg på genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:
Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2019/49

Sista ansökningsdag: 2019-03-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/49
Kontakt
 • Prefekt Liselotte Englund, 054-700 1988
 • Proprefekt Stina Eriksson, 054-700 2079
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-03-07
Sista ansökningsdag 2019-03-31

Tillbaka till lediga jobb