Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund
Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en lektorsanställning i fysik, med inriktning kondenserade materiens teori. Alla områden inom den kondenserade materiens teori kan komma ifråga, inklusive men inte begränsad till materialfysik, elektronstrukturteori, topologiska materiefaser, meso- och nanofysik, mjuk kondenserad materia, och beräkningsfysik. Den person som anställs förväntas utveckla framstående forskningsprogram och väsentligen bidra till institutionens och universitetets verksamheter.

Som ny medlem i en växande materialvetenskaplig forskningsmiljö, som för närvarande består av 25 forskare, finns det goda möjligheter att samarbeta med forskare i materialfysik inom områden som metaller, halvledare, molekylära material, och nanostrukturer för optoelektronisk och nanomekaniska tillämpningar och att få tillgång till viktig forskningsinfrastruktur med avancerad spektroskopi och tekniker för svepspetsmikroskopi på institutionen.

Institutionen har ca 55 anställda, varav 9 professorer, och erbjuder bland annat forskarutbildning i fysik och materialteknik, utbildningsprogram i fysik, teknisk fysik, elektroteknik och maskinteknik samt lärarutbildningskurser i fysik och teknik. 

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • undervisa och examinera på vårt fysik- och ingenjörsprogram,
 • skapa, utveckla och genomföra utbildningar och kurser,
 • utveckla, leda och delta i forskningsprojekt i kondenserade materiens teori, inklusive ansökningar om forskningsmedel,
 • delta i handledning av doktorander i fysik,
 • samarbeta nationellt och internationellt i forskning och utbildning.

Administrativa uppgifter kan förekomma.

Behörighet
För behörighet krävs doktorsexamen i fysik eller närliggande områden, samt visad vetenskaplig skicklighet inom kondenserade materiens teori.

För behörighet krävs även visad pedagogisk skicklighet, samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning.

Ett ytterligare krav är goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt läggs vid visad kunskap och skicklighet i att:

 • såväl självständigt som i samarbete med andra utveckla och genomföra forskningsprojekt i kondenserade materiens teori, särskilt i något av områdena materialfysik, elektronstrukturteori, topologiska materiefaser, meso- och nanofysik, mjuk kondenserad materia, eller beräkningsfysik
 • söka och erhålla forskningsmedel
 • undervisa och examinera kurser i fysik i högre utbildning

Stor vikt läggs vid visad skicklighet i att:

 • utveckla, leda and administrera utbildning
 • handleda doktorander
 • samverka nationellt och internationellt i forsknings- och utbildningsprojekt
 • samarbeta med andra och skapa ett gott arbetsklimat bland kolleger och studenter

Meriterande är:

 • internationell erfarenhet, t ex genom postdoktorsanställning

För ytterligare information om behörighet och bedömningsgrunder, se Högskoleförordningen kap. 4 och Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid, med start i senare delen av 2019 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att alla kvalifikationer är dokumenterade på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Det är av stor vikt att ansökan är komplett för att vi ska kunna bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

 • personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • fördjupad redogörelse för pedagogiska och vetenskapliga meriter
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet och samverkan från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledarskap och administration
 • planer för framtida verksamhet
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior av examensbevis, betyg, anställningsintyg och rekommendationsbrev
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar,
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner. 

För mer information om din ansökan, läs "Råd för ansökan och befordran till anställning", https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar.

Ansökan görs via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg och alla handlingar och publikationer som åberopas ska bifogas elektroniskt (länka inte till dem).
Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i tre exemplar till:
Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad. Ange ref.nr: REK2019/30.

Sista ansökningsdag: 2019-06-02

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde senare delen av 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/30
Kontakt
 • Lars Johansson, prefekt, +46 54 700 1677
 • Thijs Holleboom, studierektor, +46 54 700 11 48
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
Publicerat 2019-04-18
Sista ansökningsdag 2019-06-02

Tillbaka till lediga jobb