Karlstads universitet / Institutionen för matematik och datavetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet söker en doktorand i matematik. Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematik är ett forskarutbildningsämne med två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att undersöka system av kopplade paraboliska partiella differentialekvationer formulerade i tunna heterogena områden. Dessa evolutionsekvationer uppkommer vid modellering av reaktion-diffusionsförlopp genom selektiva membran. Typiska frågeställningar berör flerskalemodellering (inklusive homogenisering), svag lösbarhet, samt numerisk simulering av system där periodiskt placerade hinder påverkar dynamiken. Erhållna resultat förväntas bidra till utvecklandet av en teori för välställdhet och beräkningsbarhet hos reaktion, diffusion och flöden genom tunna heterogena skikt. Doktorandens forskningsinriktning är en del i det VR-stödda forskningsprojektet “Homogenization and dimension reduction of thin heterogeneous layers”.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i matematik har den som avlagt en magister- eller masterexamen med huvudområde matematik med en fördjupning inom relevant område eller har en examen med samma fördjupning i matematik, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval/Antagning
Urval bland behöriga sökande till utbildningen på forskarnivå görs med hänsyn till den bedömda förmågan att framgångsrikt bedriva sådan utbildning. Urvalet baseras på den sökandes tidigare studieresultat med betoning på kvaliteten hos de självständiga skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå och inom den tilltänkta forskningsinriktningen.

För mer information om forskning och forskarutbildning i matematik vid Karlstads universitet se: www.kau.se/matematik

Ansökan
Din ansökan ska bestå av:
- ett personligt brev där den sökande beskriver sina intressen i relation till den utannonserade tjänsten,
- en meritförteckning (CV),
- relevanta kursintyg, samt lista på genomförda kurser med betyg och datum,
- kopia av masteruppsats eller motsvarande,
- om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter,
- rekommendationsbrev eller kontaktinformation till åtminstone två referenser.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan” som finns på vår hemsida.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan, skicka inte länkar. Alla handlingar ska vara inkomna innan ansökningstiden slut.

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2019/22): Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Att: Åsa Ivansson, 651 88 Karlstad.

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2019/22
Kontakt
  • Adrian Muntean, professor, adrian.muntean@kau.se,, 054-700 20 34
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2019-02-20
Sista ansökningsdag 2019-03-28

Tillbaka till lediga jobb