Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 300 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb

Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en doktorandtjänst (Ph. D.) i vegetations- och landskapsekologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Syftet med projektet är att undersöka vilka faktorer som styr spridning av diasporer samt artsammansättningen i växtsamhällen längs boreala vattendrag, vilket i sin tur kan ha effekter på funktionell växtmångfald och ekosystemfunktioner. Tjänsten omfattar 80 % forskning och 20 % undervisning och annat institutionsarbete. Anställningen är tidsbegränsad till fem år vid undervisning deltid på 20 %.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter, miljövård och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrien, förvaltningen, intresseorganisationer och markägare.

NRRV har blivit utnämnd som ‘Stark forskningsmiljö’ genom Karlstads universitet, och har därmed fått riktade medel för att stärka miljöns forskningsprofil. Den utlysta doktorandtjänsten är del av strategin för att utveckla NRRV, som fokuserar på ett av NRRVs tre huvudsakliga forskningsområden, dvs. akvatisk-terrestra interaktioner och habitat. Doktoranden kommer att undersöka sammansättning och mångfald av växtsamhällen längs boreala vattendrag relaterad till denna forskningsinriktning. Mer specifika frågor som kan behandlas kommer att utvecklas tillsammans med doktoranden. Områden av särskilt intresse är (1) effekter av lokala- och landskapsfaktorer för artsammansättning och mångfald samt efterföljande konsekvenser för ekosystemfunktioner och (2) studier kring faktorer som främjar eller begränsar spridning av växter längs vattendrag.

Utbildning och arbetsuppgifter
Doktorandprogrammet består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktorand kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning. Doktoranden förväntas vara involverade i institutionens dagliga arbete.

Krav och bedömningsgrunder
För att bli antagen till doktorandprogrammet måste kandidaten uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav samt anses ha förmåga att slutföra doktorandprogrammet (Högskoleförordningen, kapitel 7, 35 §).

Grundläggande behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, 6 kap.). 

Särskilda behörighetskrav
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 hp i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller masternivå omfattande 30 hp. 

Bedömningsgrunder
Bland kandidaterna kommer den personen som bedöms ha bäst förmåga att framgångsrikt avsluta utbildningsprogrammet och att producera en avhandling av stort vetenskapligt värde och originalitet att väljas. I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på (1) kandidatens akademiska prestation med hänsyn till betyg och kursbredden samt kvalité på kandidatuppsats på D-nivå (30 hp), och (2) dokumenterad kunskap av högre växter och erfarenhet av fältarbete. Stor vikt läggs på erfarenheter av experimentell analys och design i landskapsekologi. Erfarenheter i geografiska informationssystems är också meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs, så väl som B-körkort. Den sökande förväntas vara verksam på universitetet och delta i forskningsmiljön. Dessutom läggs särskild tonvikt på personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, förmåga att etablera goda relationer, ta initiativ samt visa engagemang inför andras initiativ. 

Tillträde
Tjänsten tillsätts efter individuell evaluering av alla kandidater. Tjänsten bör påbörjas så tidigt som möjligt, helst 1:e mars 2019. Stationeringsort är Karlstad.

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2018/252):
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01
Löneform Enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/252
Kontakt
  • Lutz Eckstein, professor, lutz.eckstein@kau.se, 054-700 22 78
Facklig företrädare
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-02-10

Tillbaka till lediga jobb