Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Vill du vara en del av ett expanderande forskningsteam, där forskningen bidrar till att hitta hållbara lösningar för skogsindustrin och samhället? 

Bakgrund
Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper vid Fakulteten för Hälsa, natur och teknikvetenskap har ca 50 anställda och ansvarar för kurser inom fyra ingenjörsprogram samt inom lärarutbildning och kandidatprogram i kemi. Vid institutionen finns fyra ämnen; byggteknik, kemi, kemiteknik samt miljö- och energisystem. Inom ämnet kemiteknik är forskning och undervisning främst fokuserad mot kemitekniska processer inom skogsindustriella tillämpningar samt mot kemiska mekanismer för de ingående materialens växelverkan och egenskaper. Forskning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala partners från både akademi och industri.

Vid institutionen finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, www.kau.se/pro2be), som samlar 20-talet forskare. Pro2BE har fokus på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar inom skogsindustri och samhälle. Pro2BE har en stark samarbetsbas, både regionalt och nationellt, och forskarna leder och finns med i flera internationella projekt.

Ämnet kemiteknik och forskningsmiljön Pro2BE är i en expansiv fas och behöver rekrytera en forskningsingenjör med placering på institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Som forskningsingenjör kommer du att arbeta tillsammans med forskningsgrupper som är en del av Pro2BE.

Arbetsuppgifter
Som forskningsingenjör har ditt arbete fokus på att delta i forskningsarbete i samarbete med olika partners inom pågående projekt.

I arbetsuppgifterna ingår även att ge teknisk support och stöd vid det laborativa arbetet samt ha en viktig roll i det dagliga arbetet med drift, underhåll och utveckling av de laborativa miljöerna inom framförallt forskning. Den sökande ska också kunna planera och genomföra laborationer och undersökningar i samråd med forskare. Administrativa arbetsuppgifter förekommer. 

Initialt kommer du framförallt att arbeta i ett projekt som inriktar sig mot process- och materialteknisk forskning av barriärbeläggning av fiberbaserade förpackningsmaterial. Som en del av forskningsgruppen, kommer du att arbeta tillsammans med flera internationellt verksamma industriella partners och universitet för att ta fram hållbara förpackningslösningar. Forskningen inriktar sig på att kombinera förnyelsebara material med avancerade och innovativa beläggningstekniker för att ersätta fossilbaserade material. Studierna genomförs med avancerad experimentell utrustning och olika modelleringstekniker. Du kommer framförallt att arbeta med barriärbeläggningar från polymerbaserade dispersioner, aktiva (antimikrobiella) beläggningar, växelverkan i komplexa fluider, fluiders flygegenskaper och masstransport. Arbetet genomförs både i våra egna laboratorier, men även hos partners som har produktions- och pilotutrusting. 

I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och med det omgivande samhället. Du kommer att kommunicera med samarbetspartners och skapa nya kontakter men även medverka vid vår kommunikation med omvärlden i olika sammanhang.

Behörighetskrav
För anställningen krävs en doktorsexamen inom kemiteknik eller annat närliggande område. Det ett krav att du behärskar engelska i tal och skrift.

Aktuell erfarenhet av experimentellt arbete inom kemiteknik eller närliggande område är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer särskild vikt att läggas vid:

 • Kunskaper och erfarenhet av experimentellt arbete med kemiteknisk instrumentering för reologi, ytbeläggning från lösningar och suspensioner, karakterisering av egenskaper hos ytor och ytskikt, polymerers egenskaper, mass- och värmetransportmätning.
 • Erfarenhet av instrumentell utveckling.
 • Erfarenhet av att planera och utföra forsknings- eller utvecklingsarbete.
 • Erfarenhet av ansökningar om forskningsbidrag.

Vid urval av behöriga sökande kommer stor vikt att läggas vid:

 • Administrativ kompetens.
 • God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.

Som person har du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är kreativ och har lätt att finna lösningar, ta initiativ och slutföra uppgifter.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan
Till din ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig,kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. Om din ansökan inte är komplett kan det innebära att vi inte kan bedöma den kvalitativt i alla aspekter.

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev, med kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer i förhållande till anställningens innehåll
 • CV
 • Kopior på examensbevis, intyg som verifierar tidigare erfarenheter samt rekommendationsbrev från tidigare verksamhetsmiljöer, gärna kurslistor och betyg
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg senast 2019-03-24.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/226
Kontakt
 • Gunilla Carlsson Kvarnlöf, head of department, +46 54 700 1194
 • Magnus Lestelius, Professor, +46 54 700 1251
Facklig företrädare
 • Denita Gustavsson, OFR, +46 54 700 1434
 • Thomas Bragefors, SACO, +46 54 700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , +46 54 700 1404
Publicerat 2019-02-26
Sista ansökningsdag 2019-03-24

Tillbaka till lediga jobb