Karlstads universitet / Handelshögskolan

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Bakgrund
Modern webbutveckling förutsätter kunskap och praktiska färdigheter i såväl traditionell informatik som nya tekniker. Informatikämnet vid Karlstads universitet är bland annat inriktad mot utveckling och utvärdering av digitala tjänster och system, virtuella verktyg, API-management/integration samt processorienterad analys, databasdesign för webblösningar, webbanalys och interaktionsdesign. 

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som i flervetenskapliga forskargrupper. Det finns ett stort kontaktnät, både nationellt och internationellt, som ger goda förutsättningar för nya forskningsprojekt och uppdragsverksamhet.

Vi behöver utöka lärarkåren inom informatik med inriktning mot utveckling och utvärdering av webbsystem och söker nu en god pedagog som aktivt vill delta som lärare i informatiks utbildningar. Är du vår nästa kollega?

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och utvecklingsarbete i utbildningen på alla nivåer samt handledning av examensarbeten. I anställningen som universitetslektor ingår forskning, vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Den sökande förväntas ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel och bidra till att utveckla Handelshögskolans externa kontakter. Utbildningsverksamheten bedrivs främst inom informatik, men vissa insatser inom andra ämnen kan också ingå.

Behörighet
För behörighet att anställas som lektor krävs dels visad pedagogisk skicklighet och dels avlagd doktorsexamen i ämnet informatik, eller annat för anställningen relevant ämne eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Alternativt någon annan särskild yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. (För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning samt Högskoleförordningen 4 kap § 4).

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av befattningen kommer särskild och lika vikt att läggas vid den sökandes vetenskapliga och pedagogiska förmåga.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten bedöms förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i informatik på alla nivåer samt förmågan att handleda och examinera.

Av särskild vikt är att undervisningen på grundläggande nivå kan genomföras inom flera av de kurser som berör nämnda inriktning (exempelvis inom process- och tjänsteutveckling, interaktionsdesign, användartestning, webbanalys, kodtestning, webbutveckling, programmering, databasdesign, modellering och integration).
Det är även av särskild vikt att den sökande kan visa på egen forskning inom området samt ha erfarenhet av utvärdering av webbsystem. Utvärdering kan gälla såväl optimering, underhållbarhet som användbarhet.
Undervisningsspråk är svenska och engelska varvid god förmåga att undervisa på dessa språk är av stor vikt. Sökande som ej behärskar svenska förväntas kunna sköta studentkontakter på svenska inom två år. Universitetet erbjuder kurser i svenska. 
Stor vikt fästs även vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.
Meriterande är dokumenterad förmåga att bygga upp nationella och internationella kontakter inom och utom akademin samt att kunna attrahera externa forskningsmedel.
Meriterande är också god administrativ förmåga samt förmåga att samverka inom internationella forskargrupper, attrahera externa forskningsmedel och utveckla kontakter med det omgivande samhället.

Villkor
Tillsvidareanställning, 100 % med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan förekomma.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger minst två referenspersoner. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

 • personligt brev
 • meritsammanställning, gärna med referenspersoner
 • fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
 • intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
 • redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
 • redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
 • planer för den framtida verksamheten
 • publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
 • kopior på betyg, intyg och examensbevis
 • högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida: http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar.

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr REK2018/126
Sista ansökningsdag 15 juli 2018

 

Välkommen med din ansökan!

 

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/126
Kontakt
 • Martin Löfgren, prefekt, 054-700 1975
 • Katarina Groth Jansson, studierektor, 054-700 2236
 • John Sören Pettersson, ämnesföreträdare, 054-700 2553
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-06-15
Sista ansökningsdag 2018-07-15

Tillbaka till lediga jobb