Karlstads universitet / Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning
Inom ämnet litteraturvetenskap vid Karlstads universitet bedrivs utbildning som omfattar fristående kurser i litteraturvetenskap och kreativt skrivande, samt lärarutbildning från förskola till gymnasium. Den fristående kursverksamheten bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Flertalet anställda på ämnet litteraturvetenskap är aktiva i en av Karlstads universitets starka forskarmiljöer, den kulturvetenskapliga forskargruppen KuFo.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och kursansvar på fristående kurser i kreativt skrivande på distans, liksom att aktivt delta i ämnets och institutionens verksamhet. Du förutsätts delta i den dagliga verksamheten vid ämnet. Arbetstiden är delvis förlagd till sommartermin. I tjänsten ingår 10 % kompetensutvecklingstid.

Behörighetskrav
För anställningen som universitetsadjunkt i litteraturvetenskap med inriktning kreativt skrivande krävs utbildning i kreativt skrivande med skönlitterär inriktning på universitets/högskolenivå samt erfarenhet av att undervisa i kreativt skrivande med skönlitterär inriktning på universitets/högskolenivå. Dessutom krävs dokumenterad pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för anställningens kompetensutvecklingstid.

Bedömningsgrunder
Av särskild vikt är att sökande har genomgått sammanhållen utbildning vid något av de längre författarprogrammen på universitets/högskolenivå. Egen skönlitterär produktion och erfarenhet av förlagsverksamhet, exempelvis som lektör, är också av särskild vikt.

Stor vikt läggs vid väl vitsordad erfarenhet av att fungera i arbetslag och studentgrupper där samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Arbetsuppgifterna förutsätter att du som medarbetare är närvarande på arbetsplatsen vid Karlstads universitet under veckorna.

Då undervisningen sker på svenska krävs god förmåga att undervisa på detta språk.

Villkor
Tillträde önskas snarast enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad 6 månader med omfattning 40 %. Anställningen kan eventuellt komma att förlängas efter erforderliga beslut. Vid eventuell förlängning kan anställningens omfattning komma att minska. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla:

 • personligt brev
 • CV
 • beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
 • intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
 • redogörelse för personliga egenskaper i förhållande till anställningen
 • kopior på examensbevis och intyg
 • minst två referenspersoner skall anges
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en saklig kvalitativ bedömning. Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart lämkar till dem. Om du har underlag som inte kan skickas digitalt som t ex böcker eller publikationer ska dessa skickas till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK 2018/117
Sista ansökningsdag är den 23 maj 2018.

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-11-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2018/117
Kontakt
 • Annika Malmsten Saltin, 054-7001391
Facklig företrädare
 • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
 • Tony Ingemarsson, OFR , 054-700 1404
 • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-05-23

Tillbaka till lediga jobb